مقاله عنوان فارسی: بررسی سیمای پیر در ابیات عرفانی با تکیه بر مثنوی مولوی (عنوان عربی: شیخ الطریقه فی ادب العرفانی و خصوصا من خلال مثنوی المولوی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهش های اعتقادی کلامی (علوم اسلامی) از صفحه ۱۴۳ تا ۱۵۹ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: بررسی سیمای پیر در ابیات عرفانی با تکیه بر مثنوی مولوی (عنوان عربی: شیخ الطریقه فی ادب العرفانی و خصوصا من خلال مثنوی المولوی)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: پیر
مقاله عرفان
مقاله سنائی
مقاله عطار
مقاله مولوی
مقاله حافظ (کلیدواژه عربی: شیخ الطریقه
مقاله العرفان
مقاله سنائی
مقاله العطار
مقاله الرومی
مقاله حافظ)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرخ زاد ملک محمد
جناب آقای / سرکار خانم: اکبربالایی نسیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
سیمای پیر در عرفان اسلامی دارای جایگاه ویژه ای است. کتاب های عرفانی نیز کم و بیش، به ترسیم و توصیف سیمای پیر پرداخته اند و اهمیت و لزوم آن را به روشنی برشمرده اند که در این میان حدیقه سنائی، منطق الطیر عطار، مثنوی مولوی و دیوان حافظ دارای اهمیت خاص و نقش بنیادی بوده اند. با نگاهی عمیق به واژه پیر و بررسی تجلی شخصیت عرفانی او و وجودش در ادبیات عرفانی در ابتدا و سپس در آثار این شاعران و عارفان بزرگ می توان به اهمیت و تاثیر سیمای پیر در هر یک از آثار فوق و جامعه آن زمان دست یافت، در این مقاله در فصل های مختلف به صورت مجزا و به تفصیل به توضیح و بررسی سیمای پیر در هر یک از این آثار پرداخته شده است، و باید توجه داشت که این بزرگان با آفرینش این آثار به فهم هر چه بیشتر اوضاع و احوال عرفانی شاعران بزرگ از ورای آموزه های عرفانی و تجربیات شخصی آنان کمک شایانی کرده اند. مقایسه سیمای پیر در این چهار اثر در روشن شدن هر چه بهتر برخی از زوایای اعمال و رفتار پیر و درک صحیح این متون بی تاثیر نخواهد بود.