مقاله عنوان فارسی: بررسی سیر تحول آرای مولوی و فخررازی در مساله جبر و اختیار (عنوان عربی: بحث مسیره تغیر آراء المولوی و الفخر الرازی حول مسأله الجبر والاختیار) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در معارف عقلی از صفحه ۷ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: بررسی سیر تحول آرای مولوی و فخررازی در مساله جبر و اختیار (عنوان عربی: بحث مسیره تغیر آراء المولوی و الفخر الرازی حول مسأله الجبر والاختیار)
این مقاله دارای ۴۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: جبر و اختیار
مقاله امر بین الامرین
مقاله کسب
مقاله مولوی
مقاله فخر رازی (کلیدواژه عربی: الجبر والاختیار
مقاله أمر بین الأمرین
مقاله مولوی
مقاله الفخر الرازی)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شانظری جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: آهسته محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
در اهمیت مساله جبر و اختیار همین بس که حل بسیاری از مسائل کلامی بدان وابسته است و در طول تاریخ متفکران زیادی را به نظریه پردازی در این باره از جهات مختلف سوق داده است. در مقام مقایسه آرای مولوی و فخررازی در مساله جبر و اختیار، شباهت ها و تفاوت های فراوانی را می توان یافت؛ از جمله اینکه هر دو از مکتب کلامی اشعری بهره جسته اند و به افعال انسان جبرگونه نگریسته اند و اینکه در بسیاری از مواضع از قرار گرفتن در دو راهی انتخاب جبر یا اختیار سخن به میان آورده اند و سرانجام به امر بین الأمرین روی آورده اند؛ اما در همین جایگاه مشترک، با هم اختلاف نظر دارند. مولوی در مقام یک عارف، در اشعار خود از استدلال گریخته و به جبر عاشقانه و عارفانه ای پناه برده که جبر همراه با اختیار را به او عرضه می دارد و در ادامه به امر بین الأمرینی که شیعه تفسیر می کند معتقد گشته است. از سوی دیگر، فخررازی با توجه به رویکرد تفسیری و توسل به استدلال نقلی، پس از چند بار تغییر عقیده و پریشانی آرا، پذیرش جبر و نظریه کسب، سرانجام امر بین الأمرینی را برمی گزیند که آن را بایستی تفسیری از عقیده جبر به شمار آورد.