مقاله عنوان فارسی: بررسی رویکرد عقلانی معتزله در اعتقادات (عنوان عربی: تحلیل المنهج العقلی المعتزلی فی العقائدیات) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در کلام اسلامی از صفحه ۷۳ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: بررسی رویکرد عقلانی معتزله در اعتقادات (عنوان عربی: تحلیل المنهج العقلی المعتزلی فی العقائدیات)
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: معتزله
مقاله روش عقلی فلسفی
مقاله روش عقلی غیر فلسفی
مقاله تعارض عقل و نقل
مقاله تاویل (کلیدواژه عربی: المعتزله
مقاله المنهج العقلی الفلسفی
مقاله المنهج العقلی غیر الفلسفی
مقاله تعارض العقل و النقل
مقاله التأویل)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مصباحی عبداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
روش معتزلیان در بحث، روش عقلی بود. این روش به دو قسم فلسفی و غیر فلسفی تقسیم می گردد. سوال این است که معزلیان به کدام یک از این دو پایبند بودند؟ بررسی آثار به جای مانده از معتزله حکایت از این دارد که آنها در این مساله یکسان عمل نکرده اند، گروهی از آنها از روش عقلی غیر فلسفی و گروهی دیگر از روش عقلی فلسفی بهره جسته اند. به عقیده برخی از متفکران، معتزله عقل را فراتر از مسلمات دینی می نشاندند، اما این سخن با واقعیات مطابقت ندارد. چه اینکه معتزله در عین حال که به عقل و عقلگرایی اعتماد کامل داشتند، اما هرگز آن را بر مسلمات دینی مقدم نمی داشتند. آنها عقل را فقط در مواردی که هیچ راهی جز تمسک به عقل در میان نباشد بر نقل مقدم می داشتند و در همین عرصه اگر تعارضی بین عقل و نقل حاصل می شد، عقل را مقدم کرده و در حد امکان ظاهر نقل را تاویل می بردند تا با حکم صریح عقل سازگار افتد. اما آنجا که وحی نظر مسلم دین را بیان کرده، این چنین نبوده که معتزلیان فهم عقل را بر امر مسلم وحیانی مقدم بدارند.