مقاله عنوان فارسی: بررسی رابطه «اخلاق ورزشی» با «اعتقادات» به عنوان یکی از مولفه های هوش معنوی (عنوان عربی: بحث العلاقه بین «الاخلاق الریاضیه» و بین المعتقدات بصفتها من مکونات الذکاء المعنوی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در مطالعات اسلام و روانشناسی از صفحه ۹۹ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: بررسی رابطه «اخلاق ورزشی» با «اعتقادات» به عنوان یکی از مولفه های هوش معنوی (عنوان عربی: بحث العلاقه بین «الاخلاق الریاضیه» و بین المعتقدات بصفتها من مکونات الذکاء المعنوی)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: اخلاق ورزشی
مقاله ورزشکاران نخبه
مقاله هوش معنوی
مقاله باشگاه های اصفهان (کلیدواژه عربی: الأخلاق الریاضیه
مقاله نخبه الریاضیین
مقاله الذکاء المعنوی
مقاله النوادی الریاضیه فی اصفهان)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطان حسینی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی زهره
جناب آقای / سرکار خانم: عابدی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: صیادطلایی اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این تحقیق بررسی رابطه بین مولفه «اعتقادات» از هوش معنوی با «اخلاق ورزشی» در بین ورزشکاران نخبه هندبال، واترپلو، بسکتبال، شنا، فوتبال و کاراته در باشگاه های اصفهان بود. روش پژوهش توصیفی ‐ همبستگی و حجم نمونه برابر با ۱۶۸ نفر از ورزشکاران نخبه باشگاه های اصفهان در سال ۱۳۸۸ بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری عبارت بود از پرسشنامه محقق ساخته «اخلاق ورزشی» و پرسشنامه محقق ساخته «هوش معنوی» که دارای هشت مولفه، از جمله مولفه «اعتقاد به خدا» بود. ضریب پایایی به دستامده برای دو پرسشنامه به ترتیب ۰٫ ۹۲ و ۰٫۹۵ بود. جهت تحلیل داده های حاصله از روش آماری تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی استفاده شد. یافته ها طبق برآورد تحلیل رگرسیون نشان داد که رابطه بین مولفه «اعتقادات» از هوش معنوی با «اخلاق ورزشی» مثبت و معنادار است.