مقاله عنوان فارسی: بررسی دلالت عبارت «تبیان کل شیء» بر جامعیت قرآن (عنوان عربی: دراسه دلاله عباره «تبیان کل شیء» علی جامعیه القرآن) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۳ در آموزه های قرآنی از صفحه ۳۵ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: بررسی دلالت عبارت «تبیان کل شیء» بر جامعیت قرآن (عنوان عربی: دراسه دلاله عباره «تبیان کل شیء» علی جامعیه القرآن)
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: قرآن
مقاله جامعیت
مقاله تبیان
مقاله قلمرو قرآن
مقاله علوم مستنبط از قرآن (کلیدواژه عربی: القرآن
مقاله الجامعیه
مقاله التبیان
مقاله نطاق القرآن
مقاله العلوم المستنبطه من القرآن الکریم)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روشن ضمیر محمدابراهیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مساله «جامعیت قرآن کریم» و گستره آن، از مباحث مهم قرآنی است که نقش بنیادین در فهم و تفسیر قرآن دارد. پژوهشگران برای تبیین قلمرو قرآن، به آیات عباراتی «ونزلْنا علیک الْکتاب تبیانا لکل شیء» است. به رغم مباحث ارزشمندی که در این باره بیان کرده اند، واکاوی آن می تواند برخی از زوایای آن را روشن تر کند. این جستار با روشی توصیفی- تحلیلی، دیدگاه های مفسران درباره تبیان بودن قرآن را بررسی کرده است. تامل در مفهوم تبیان، چگونگی بیان آموزه ها و معارف در قرآن و روایات مربوط به جامعیت، نشان از آن دارد که قرآن مشتمل بر بیان هر چیزی است که نیاز به تبیین دارد. بنابراین، قرآن تبیان همه چیز است؛ اعم از آنچه مربوط به هدایت است و رنگ و بوی دینی دارد و هر آنچه غیر دینی است و به ظاهر مربوط به دین نیست. هر چند برخی جزئیات به صورت تفصیلی و برخی دیگر به صورت اجمالی در قرآن آمده است و قرآن خود بیان آنها را به سنت پیامبر و معصومان (ع) و قواعد عقلایی، زبانی و عملی برگرفته از آن دو، واگذار کرده است.