مقاله عنوان فارسی: بررسی حقوق انسان از دو دیدگاه غرب و اسلام (رابطه حق و تکلیف در اندیشه حقوقی اسلام) (عنوان عربی: دراسه لحقوق الإنسان فی النظریتین الغربیه والإسلامیه (الصله بین الحق والتکلیف فی الفکر الحقوقی للإسلام)) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در حکومت اسلامی از صفحه ۳۳ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: بررسی حقوق انسان از دو دیدگاه غرب و اسلام (رابطه حق و تکلیف در اندیشه حقوقی اسلام) (عنوان عربی: دراسه لحقوق الإنسان فی النظریتین الغربیه والإسلامیه (الصله بین الحق والتکلیف فی الفکر الحقوقی للإسلام))
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: حقوق بشر
مقاله انسان
مقاله حق مدار
مقاله تکلیف مدار
مقاله غرب گرا
مقاله شریعت گرا (کلیدواژه عربی: حقوق الإنسان
مقاله الإنسان
مقاله محوریه الحق
مقاله محوریه التکلیف
مقاله التغرب
مقاله التدین)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسی زاده ابراهیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
مصادیق، خصوصیات، آثار و غایات حقوق انسان، جزء لاینفک اندیشه های فلسفی اعتقادی و مفروضات نظری بوده و مبنای حقوق انسان نیز بر آن برداشت ها و نگرش های نظری استوار می باشد. نگرش شریعت اسلامی به حقوق انسان، ضمن اعتنا به عقل برهانی و ابزارهای حسی و تجربی معرفت شناسی، به منبع لایزال وحیانی نیز اهتمام می ورزد و به لحاظ اینکه هدف دین و شریعت اسلامی، برآوردن منافع بزرگ بشریت و تامین مصالح اوست، لذا مابین «تکلیف مداری» و «حق مداری» در اسلام، وفاق کامل وجود داشته و همه دستورات آن جنبه «حق» و «آزادی» به خود می گیرد، در حالی که اتکای دیدگاه غرب گرا به تفکر اومانیستی، در تعیین نظام حقوق بشر و حقوق انسان، هیچ معنای حقیقی برای عنوان«حق» در ادعای «حق محوری» بر جای نگذاشته است و حقوق و آزادی های موجود در غرب، صوری یا سلبی هستند. این حقوق، در عین حال که امکاناتی نظری به انسان ارائه می دهند، اما وسایل و ابزارهای رسیدن به این حقوق و آزادی ها را در اختیار وی نمی گذارند.