مقاله عنوان فارسی: بررسی تطبیقی «وثاقت» در سازمان روحانیت شیعه با نهاد کلیسای کاتولیک (عنوان عربی: دراسه مقارنه بین الوثاقه فی المؤسسه العلمائیه الشیعیه والوثاقه فی مؤسسه الکنیسه الکاثولیکیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در فصلنامه اندیشه نوین دینی از صفحه ۹۹ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: بررسی تطبیقی «وثاقت» در سازمان روحانیت شیعه با نهاد کلیسای کاتولیک (عنوان عربی: دراسه مقارنه بین الوثاقه فی المؤسسه العلمائیه الشیعیه والوثاقه فی مؤسسه الکنیسه الکاثولیکیه)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: سازمان روحانیت
مقاله نهادکلیسا
مقاله شیعه
مقاله کاتولیک
مقاله بررسی تطبیقی
مقاله وثاقت (کلیدواژه عربی: منظومه الروحانیه (العُلَمائیه)
مقاله کیان الکنیسه
مقاله الشیعه
مقاله الکاثولیکیه
مقاله دراسه مقارنه
مقاله الوثاقه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهری آکردی محمدحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
شباهت هایی جزیی میان نهاد کلیسای کاتولیک با سازمان روحانیت در شیعه، سبب گشت تا برخی این دو نهاد را یکسان بینگارند و همان اشکالات وارد بر رفتار آبای کلیسا در نهاد کلیسا، به ویژه در قرون وسطی را بر سازمان روحانیت شیعه وارد کنند. این مقاله بر اساس متون اصلی هرکدام از این دو مجموعه، به مقایسه امر وثاقت، میان این دو پرداخته و با بیان موارد تشابه و تفاوت میان آنان، به پاسخ شبهه یکسان انگاری میان این دو نهاد می پردازد. گرچه الهی بودن و اتصال به خدا از راه معصوم را از شباهت ها شمرده می شود، اما مصداق آن و همچنین نحوه توجیه این اتصال که مبنای وثاقت است، از اصلی ترین تفاوت ها بوده و یکسان انگاری آنان و درنتیجه ذکر اشکالات وارد بر نهاد کلیسا به سازمان روحانیت شیعه، مخالف اصل انصاف علمی است.