مقاله عنوان فارسی: بررسی تطبیقی نظریه سلطنت نفس در اندیشه محقق نائینی، محقق خوئی و شهید صدر (قدس) (عنوان عربی: دراسه مقارنه لسلطنه النفس عند الأعلام الثلاثه النائینی و الخوئی و الشهید الصدر (قدس)) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در کلام اسلامی از صفحه ۷۷ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: بررسی تطبیقی نظریه سلطنت نفس در اندیشه محقق نائینی، محقق خوئی و شهید صدر (قدس) (عنوان عربی: دراسه مقارنه لسلطنه النفس عند الأعلام الثلاثه النائینی و الخوئی و الشهید الصدر (قدس))
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: جبر فلسفی
مقاله اختیار
مقاله اعمال قدرت
مقاله سلطنت نفس
مقاله ضرورت علی
مقاله فاعل مختار (کلیدواژه عربی: الجبر
مقاله الاختیار
مقاله إعمال القدره
مقاله سطلنه النفس
مقاله الضروره العلیه
مقاله الفاعل المختار)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلی محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
مساله تنافی قاعده ضرورت سابق با اختیار و نیز مساله غیر ارادی بودن اراده جزو بحث های مهم در مساله جبر و اختیار می باشند. فلاسفه در تبیین این دو مساله راه حل هائی ارائه نموده اند. برخی از اصولیین متاخر همچون محقق نائینی، محقق خوئی و شهید صدر (قدس) با ناکافی دانستن راه حل فلاسفه، نفی اختیار را لازمه دیدگاه فلاسفه دانسته و در مسیر حل مساله جبر و اختیار دیدگاه جدیدی ارائه نموده اند که با نام نظریه طلب یا نظریه سلطنت نفس مشهور است. این نظریه نارسائی های فراوانی دارد که در نوشتار حاضر مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.