مقاله عنوان فارسی: بررسی تطبیقی مفهوم «تحریف عهدین» از نگاه مفسران و متکلمان (عنوان عربی: دراسه مقارنه لمفهوم «تحریف الکتاب المقدس» بین المفسرین والمتکلمین) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش های اعتقادی کلامی (علوم اسلامی) از صفحه ۷ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: بررسی تطبیقی مفهوم «تحریف عهدین» از نگاه مفسران و متکلمان (عنوان عربی: دراسه مقارنه لمفهوم «تحریف الکتاب المقدس» بین المفسرین والمتکلمین)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: تحریف
مقاله عهدین
مقاله تورات
مقاله انجیل
مقاله اهل کتاب (کلیدواژه عربی: التحریف
مقاله المنهج الکلامی
مقاله الکتاب المقدس
مقاله التوراه
مقاله الإنجیل
مقاله اهل الکتاب)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
متکلمان اسلامی، تردیدی در تحریف شده بودن تورات و انجیل موجود، روا نداشته اند. از سویی دیگر، اصطلاح تحریف در قرآن به صورت جدی مطرح شده است. مراجعه به عهدین صرف نظر از ناسازگاری های درونی – وجود نمونه های فراوانی از ناسازگاری های مطالب آن با عقل را آشکار می سازد. این رویکرد کلامی، زمینه طرح مفهومی از تحریف را فراهم آورده است که به نظر می رسد کاملا با مفهوم قرآنی آن هماهنگی نداشته باشد. بررسی آیات قرآن نشان می دهد که قرآن کریم، قصد جدی برای ورود به حوزه تحریف عهدین مصطلح، نداشته است و عهدین، به عنوان یک ماهیت نوشتاری خاص، مورد نظر آیات قرآن و روایات نبوده اند. بنابراین اساسا انتظار اینکه آیات قرآن یا روایات به نقد مطالب عهدین بپردازند، انتظاری غیر عالمانه و ناشی از عدم درک صحیح گفتمان فرهنگی حاکم است. مبنای کلامی تحریف بر بررسی متن عهدین و نقد متنی آن و مشاهده انبوه نااستواری های متنی، شکل گرفته است. آنچه که قرآن کریم، در طرح مساله تحریف، به آن تمرکز پیدا کرده است، مساله کتمان حقانیت پیامبرصلی اله علیه و آله و سلم است.