مقاله عنوان فارسی: بررسی تطبیقی رنگ های سرخ و سبز در تصویرپردازی اشعار گرمارودی و محمود درویش (عنوان عربی: دراسه مقارنه للون الأحمر والأخضر فی تصویر أشعار کرمارودی ومحمود درویش) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در کاوش نامه ادبیات تطبیقی از صفحه ۱۱۷ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: بررسی تطبیقی رنگ های سرخ و سبز در تصویرپردازی اشعار گرمارودی و محمود درویش (عنوان عربی: دراسه مقارنه للون الأحمر والأخضر فی تصویر أشعار کرمارودی ومحمود درویش)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: سیدعلی موسوی گرمارودی
مقاله محمود درویوش
مقاله تصویرپردازی
مقاله رنگ
مقاله سرخ
مقاله سبز
مقاله ادبیات تطبیقی (کلیدواژه عربی: سید علی موسوی گرمارودی
مقاله محمود درویش
مقاله التصویر
مقاله رمزیه اللون الأحمر
مقاله اللون الأخضر
مقاله الأدب المقارن)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معروف یحیی
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی پیمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
لطفا برای مشاهده چکیده فارسی و عربی به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.