مقاله عنوان فارسی: بررسی تحلیل علامه طباطبایی از بازخواست هارون (ع) توسط موسی (ع) (عنوان عربی: دراسه لتحلیل العلامه الطباطبائی لمؤاخذه النبی موسی (ع) لهارون (ع)) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در فصلنامه اندیشه نوین دینی از صفحه ۲۷ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: بررسی تحلیل علامه طباطبایی از بازخواست هارون (ع) توسط موسی (ع) (عنوان عربی: دراسه لتحلیل العلامه الطباطبائی لمؤاخذه النبی موسی (ع) لهارون (ع))
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: علامه طباطبایی
مقاله موسی (ع)
مقاله هارون (ع)
مقاله گوساله پرستی
مقاله بنی اسرائیل
مقاله سیاق (کلیدواژه عربی: العلامه الطباطبائی
مقاله موسی (ع)
مقاله هارون (ع)
مقاله عباده العجل
مقاله بنی اسرائیل
مقاله السیاق)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نادری قهفرخی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: بهجت پور عبدالکریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
از مسائل مطرح شده در قران کریم، برخورد تند حضرت موسی (ع) با حضرت هارون (ع)، بعد از گوساله پرست شدن بنی اسرائیل است. تاکنون توجیهات زیادی در تحلیل این برخورد، ارائه شده است. اما علامه طباطبایی، با اثبات کبرای کلی «اختلاف سلیقه انبیا در نحوه اجرای احکام»، این برخورد را یکی از مصادیق آن می داند. در این ماجرا، حضرت موسی (ع) به طور مطلق به ایشان دستوراتی داده بود، اما درعین حال معتقد بوده که این حکم باید با به کارگیری تمام توان، برای مقاومت در برابر بنی اسرائیل اجرا می شد، اما حضرت هارون (ع) آن را با نرمش و عدم مقاومت اجرا کرد. از این رو، چون حضرت هارون (ع) برطبق سلیقه و مشی حضرت موسی (ع) عمل نکرده بود، این برخورد، برای تادیب وی بود. این درحالی است که در این ماجرا، حضرت هارون (ع) مرتکب هیچ گناه یا کوتاهی نشده و حق به جانب وی بود. این مقدار از اختلاف سلیقه چون خارج از حکم الله است، ضرری به عصمت انبیا نمی زند.
اگرچه کبرای کلی مورد بحث، امری قابل اثبات است، ولی انطباق این ماجرا، بر آن امری مشکل است.