مقاله عنوان فارسی: بررسی تاثیر تغییر تعهدات اصلی بر عقود تبعی (عنوان عربی: دراسه عن تأثیر تغییر الضمانات الأصلیه علی العقود التبعیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) از صفحه ۵۵ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: بررسی تاثیر تغییر تعهدات اصلی بر عقود تبعی (عنوان عربی: دراسه عن تأثیر تغییر الضمانات الأصلیه علی العقود التبعیه)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: عقد اصلی
مقاله عقد تبعی
مقاله حواله
مقاله ضمان (کلیدواژه عربی: العقد الأصلی
مقاله العقد التبعی
مقاله الحواله
مقاله الضمان)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری خسروآبادی نصراله
جناب آقای / سرکار خانم: سرمدی پگاه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
بر مبنای دیون ناشی از قرارداد یا اسباب غیرقراردادی، عقودی می تواند شکل گیرد که این عقود به عقود تبعی معروف است. برخی از این عقود تبعی، سبب اسقاط دین می شوند، مانند عقد ضمان، حواله و تبدیل تعهد و برخی از این عقود صرفا وثیقه و اطمینان جهت حصول آن دین اصلی می باشند مانند عقد رهن و کفالت. پس از انعقاد این عقود تبعی ممکن است در دین اصلی یا عقد منشا آن دین، تغییراتی از قبیل فسخ یا اقاله حاصل شود، در این صورت موضوع اساسی قابل طرح، تاثیر تغییرات دین اصلی بر این عقود است که در این تحقیق به بررسی نظریات موجود در این موضوع خواهیم پرداخت و بیان خواهیم داشت که مبنای مورد پذیرش قانونگذار این است که تغییرات دین اصلی بر خلاف عقود وثیقه ای، تاثیری بر عقود تبعی ساقط کننده دین نخواهد داشت.