مقاله عنوان فارسی: بررسی انتقادی نظریه «روزنتال» درباره فلسفه سیاسی اسلام (عنوان عربی: دراسه نقدیه لنظریه «روزنتال» حول فلسفه الإسلام السیاسیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در حکومت اسلامی از صفحه ۱۷۱ تا ۱۸۸ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: بررسی انتقادی نظریه «روزنتال» درباره فلسفه سیاسی اسلام (عنوان عربی: دراسه نقدیه لنظریه «روزنتال» حول فلسفه الإسلام السیاسیه)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: فلسفه سیاسی اسلامی
مقاله فلسفه سیاسی یونانی
مقاله وحی و عقل
مقاله افلاطون
مقاله ارسطو
مقاله فارابی
مقاله ابن سینا
مقاله ابن رشد
مقاله ابن باجه
مقاله روزنتال (کلیدواژه عربی: الفلسفه السیاسیه الإسلامیه
مقاله الفلسفه السیاسیه الیونانیه
مقاله الوحی والعقل
مقاله أفلاطون
مقاله أرسطو
مقاله الفارابی
مقاله ابن سینا
مقاله ابن رشد
مقاله ابن باجه
مقاله روزنتال)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضوانی محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر به بررسی انتقادی نظریه «اروین روزنتال» درباره فلسفه سیاسی اسلامی می پردازد. دغدغه اصلی روزنتال، فهم و تفسیر رابطه میان فلسفه سیاسی اسلامی با آموزه های یونانی و اسلامی است. بر اساس نظریه روزنتال، هر چند فلسفه سیاسی اسلامی از هر دو آموزه یونانی و اسلامی تاثیر پذیرفته است، اما میان آموزه های یونانی با آموزه های اسلامی، هیچ گونه سازگاری و هماهنگی وجود ندارد؛ به گونه ای که فیلسوف سیاسی اسلامی از آنجا که یک مسلمان مومن است، نمی تواند تحت تاثیر آموزه هایی باشد که با مبانی دینی، ناسازگار و ناهماهنگ است. بنابراین، مشکل اصلی رهیافت روزنتال، بیش از آنکه فهم دین اسلام و آموزه های اسلامی باشد، فهم فلسفه یونان و آموزه های یونانی است. روزنتال، تحت تاثیر رهیافت های مدرن غربی، تصویری از فیلسوفان سیاسی اسلامی و یونانی، ارائه می دهد که انطباق چندانی با متون و آموزه های اصلی آنان ندارد.