مقاله عنوان فارسی: بررسی انتقادی مبانی فلسفی هرمنوتیک کادامر (عنوان عربی: دراسه نقدیه للأصول الفلسفیه فی هرمنوطیقیا غادمار) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در معرفت فرهنگی اجتماعی از صفحه ۶۷ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: بررسی انتقادی مبانی فلسفی هرمنوتیک کادامر (عنوان عربی: دراسه نقدیه للأصول الفلسفیه فی هرمنوطیقیا غادمار)
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: فهم
مقاله متن
مقاله تاریخ
مقاله تاریخ موثر
مقاله سنت
مقاله زبان (کلیدواژه عربی: الفهم
مقاله النص
مقاله التأریخ
مقاله التأریخ المؤثر
مقاله التقالید
مقاله اللغه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرخندان سیدحمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
هرمنوتیک گادامر در ادامه دهنده هرمنوتیک هایدگر بوده، در پی شناخت ماهیت فهم و ساختار وجودی آن است، با این تفاوت که گادامر در این مسیر، برخلاف هایدگر، به مسائلی چون فهم متون و آثار هنری، تفسیر امور تاریخی و روش شناسی علوم انسانی نیز پرداخت، بی آنکه درصدد عرضه روش شناسی جدیدی درباره این علوم باشد. می توان گفت مباحث هرمنوتیک فلسفی گادامر که با بحث انسان شناسی مرتبط است، به مثابه یکی از مباحث عمده فلسفی است.
در این نوشتار، از دیدگاه های او درباره انسان و فهم، انسان و تاریخ و انسان و زبان بحث می شود؛ سپس این دیدگاه ها بر اساس دیدگاه اسلامی نقد خواهد شد. گرچه دو عنوان آخر در مباحث وی در تحلیل فهم انسانی، یعنی عنوان اول مندرج است، لیکن برای امکان بررسی و نقد دیدگاه های او درباره تاریخ، فرهنگ و زبان این تفکیک صورت پذیرفته است.