مقاله عنوان فارسی: بررسی اصل تعادل ترافعی (تناظر) در دادرسی قضایی و داوری تجاری بین المللی (عنوان عربی: دراسه عن قاعده التوازن الترافعی (التناظر) عند القضاء و الحکم التجاری الدولی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) از صفحه ۱۲۷ تا ۱۴۶ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: بررسی اصل تعادل ترافعی (تناظر) در دادرسی قضایی و داوری تجاری بین المللی (عنوان عربی: دراسه عن قاعده التوازن الترافعی (التناظر) عند القضاء و الحکم التجاری الدولی)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: اصل تناظر
مقاله اصل تعادل ترافعی
مقاله حقوق اسلام
مقاله داوری تجاری بین المللی
مقاله آیین دادرسی مدنی (کلیدواژه عربی: التناظر
مقاله التوازن الترافعی
مقاله الحقوق الإسلامیه
مقاله الحکم التجاری الدولی
مقاله القانون المدنی)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قلی پور حسن
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی سیدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری مته کلائی محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
اصل تعادل ترافعی که می توان از آن تحت عنوان اصل تناظر نیز یاد کرد، از جمله اصول دادرسی عادلانه می باشد. این اصل که از اصول اولیه و مسلم دادرسی در تمامی نظام های قضایی دنیا می باشد، به این معناست که باید نسبت به طرفین مخاصمه، امکان عادلانه رسیدگی قضایی فراهم شود و یکی از طرفین در موقعیت برتر قرار نگیرد. بنابراین نقض این اصل سبب بی عدالتی در دادرسی می گردد. این اصل که مبنای اصلی آن عدالت طبیعی است، در اسناد بین المللی ازجمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر صراحتا مورد اشاره قرار گرفته در حالیکه در هیچ یک از قوانین ایران تصریح نشده هرچند از روح قوانین ایران قابل استنباط است. اصلی که گنجاندن آن در قوانین مطمئنا گامی در جهت برقراری عدالت در دادرسی قضایی می باشد. مقاله حاضر به بررسی مبنا و ماهیت این اصل در حقوق اسلام، ایران، حقوق خارجی و اسناد بین المللی می پردازد.