مقاله عنوان فارسی: بررسی ادله معتقدان به حجیت معرفت شناختی تجربه دینی (عنوان عربی: مناقشه لأدلّه المعتقدین بحجیّه معرفیه التجربه الدینیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در فصلنامه اندیشه نوین دینی از صفحه ۴۵ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: بررسی ادله معتقدان به حجیت معرفت شناختی تجربه دینی (عنوان عربی: مناقشه لأدلّه المعتقدین بحجیّه معرفیه التجربه الدینیه)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: تجربه
مقاله تجربه دینی
مقاله حس گرایی
مقاله احساس گرایی
مقاله تبیین مافوق طبیعی
مقاله علم حضوری
مقاله آلستون
مقاله وینرایت
مقاله ابن عربی (کلیدواژه عربی: التجربه
مقاله التجربه الدینیه
مقاله الاتجاه الحسی
مقاله الإتجاه الشعوری
مقاله التبیین ما فوق الطبیعی
مقاله العلم الحضوری
مقاله آلستون
مقاله وینرایت
مقاله ابن عربی)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصیری منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
بررسی ادله معتقدان به حجیت تجربه دینی در اثبات متعلقش، محور مباحث مقاله حاضر را تشکیل می دهد. این ادله را در پنج دسته جداگانه بررسی کرده ایم: ۱٫ استدلال از طریق همانندسازی تجربه دینی با تجربه های حسی؛ ۲٫ استدلال از طریق اصل آسان باوری و گواهی؛ ۳٫ استدلال از طریق استنتاج بهترین تبیین؛ ۴٫ استدلال اصلاح شده گاتینگ؛ ۵٫ استدلال از طریق علم حضوری دانستن تجربه دینی. همه این استدلال ها، از اشکالات خاصی رنج می برند که در ذیل هریک از آنها، تبیین و بررسی شده اند. با توجه به اشکالاتی که مطرح خواهد شد، حجیت عام تجربه دینی، را رد و حجیت خاص و محدودی برای آن نتیجه گرفته ایم.