مقاله عنوان فارسی: بررسی ادله فقهی مخالفان ولایت سیاسی زنان در فقه شیعه (عنوان عربی: دراسه الأدله الفقهیه لدی معارضی الولایه السیاسیه للمرأه فی الفقه الشیعی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) از صفحه ۷۹ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: بررسی ادله فقهی مخالفان ولایت سیاسی زنان در فقه شیعه (عنوان عربی: دراسه الأدله الفقهیه لدی معارضی الولایه السیاسیه للمرأه فی الفقه الشیعی)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: حقوق زنان
مقاله ولایت سیاسی زنان
مقاله ادله فقهی ولایت سیاسی زنان
مقاله مشروعیت ولایت سیاسی زنان
مقاله ادله مخالفان ولایت سیاسی زنان (کلیدواژه عربی: حقوق المرأه
مقاله الولایه السیاسیه للمرأه
مقاله الأدله الفقهیه للولایه السیاسیه للمرآه
مقاله أدله المعارضین للولایه السیاسیه للمرأه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عترت دوست محمد
جناب آقای / سرکار خانم: وزیری فرد سیدمحمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
موضوع مشارکت سیاسی زنان در جامعه اخیرا بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، بر همین اساس و به علت برخی شبهات فقهی درباره ولایت سیاسی زنان، بررسی فقهی این موضوع مهم به نظر می رسد. از این رو در این مقاله با بررسی آیات و روایات و گفتار مفسران و فقیهان به بررسی امکان و حدود جواز ولایت سیاسی برای زنان پرداخته شده است. در این پژوهش از روش توصیفی – تحلیلی استفاده شده و گردآوری داده ها نیز به صورت کتابخانه ای بوده است. در نتیجه تحقیق روشن شد که به آیات قرآن در منع ولایت سیاسی زنان نمی توان به طور قاطع استناد کرد، گرچه – در صورت اثبات – از برخی از آن ها بتوان به مثابه موید بهره برد. اما با توجه به روایت نبوی مشهور، روایت ابوخدیجه و اجماع علمای فریقین در منع ولایت عام برای زنان، می توان حکم به ممنوعیت ولایت سیاسی عام در سطح حاکم امت اسلامی و ولی فقیه برای زنان نمود. اما در سطوح پایین تر و در ولایاتی چون ریاست دولت و نمایندگی مجلس و وزارت و مدیریت های دیگر نمی توان حکمی این چنین داد.