مقاله عنوان فارسی: بررسی احکام فقهی – حقوقی کودکان متولدشده از رحم جایگزین (عنوان عربی: دراسه الاحکام فقهیه الحقوقیه حول الموالید من الأرحام البدیله) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) از صفحه ۱۸۱ تا ۲۰۲ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: بررسی احکام فقهی – حقوقی کودکان متولدشده از رحم جایگزین (عنوان عربی: دراسه الاحکام فقهیه الحقوقیه حول الموالید من الأرحام البدیله)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: مادر جایگزین
مقاله مادر حکمی
مقاله نسب
مقاله ولایت قهری
مقاله الزام به انفاق
مقاله توارث (کلیدواژه عربی: الام البدلیه
مقاله الام الحکمیه
مقاله النسب
مقاله الولایه القهریه
مقاله الإلزام بالإنفاق
مقاله التوارث)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوی کنی صدیقه
جناب آقای / سرکار خانم: احمدوند بهناز
جناب آقای / سرکار خانم: نوراحمدی انسیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
رحم جایگزین، مادر بدلی یا رحم اجاره ای، پدیده ای است که در سایه پیشرفت علم ژنتیک و علم جنین شناسی به تجارت رایجی در جهان امروز و به خصوص در کشورهای فقیر تبدیل شده است و از آنجا که منشا ایجاد مسائل مختلف فقهی و حقوقی گشته است، فقها و حقوقدانان به بررسی آن پرداخته و در صدد پاسخگویی به مسائل مطروحه در آن می باشند. در این مقاله بر آن شدیم تا نسب کودکان تولد یافته از این طریق را از منظر فقه و حقوق بررسی نماییم و مسائل مترتب بر آن از جمله، محرمیت، حضانت، وراثت، ولایت و … را بیان نموده و جایگاه کودک را در کانون خانواده مطرح می نماید، بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که فقها و حقوقدانان با تمسک به اصول اسلامی، کلیات، معیارها و شاخص های عرفی و مصلحت بنیان خانواده و مصلحت طفل جوابگوی خلاءهای موجود بوده اند، تبیین مبانی ایشان حاصل این مقاله است.