مقاله عنوان فارسی: بررسی آیین استماع شهادت (عنوان عربی: دراسه نمط استماع أداء الشهاده) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) از صفحه ۱۰۵ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: بررسی آیین استماع شهادت (عنوان عربی: دراسه نمط استماع أداء الشهاده)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: استماع
مقاله شهادت
مقاله دادگاه
مقاله احضار
مقاله فقه
مقاله قانون (کلیدواژه عربی: الاستماع
مقاله الشهاده
مقاله المحکمه
مقاله الاستدعاء
مقاله الفقه
مقاله القانون)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی گلوردی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدعلیزاده جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
با توجه به مفهوم خاص شهادت که عبارت است از گواهی گواهان و مطلعین بدون درنظرداشتن سایر ادله، شهادت نیز همچون سایر ادله، دو دسته مقررات دارد، یک دسته مقررات ماهوی است که بیشتر به شرایط شهادت و شاهد مربوط می شود، دسته دیگر مقررات شکلی می باشد که آیین استماع شهادت را بیان می کند که اماره درستی آن در جریان استماع خبری که گواه نقل می کند، شکل می گیرد. تحقیق و بازجویی از شهود، یک امر فنی و دارای آیینی تحت عناوینی، مانند الزام شهود به دادگاه و ادای شهادت در دادگاه، چگونگی طرح جرح و تعدیل و ارزیابی مفاد شهادت، سوگند شهود و غیره است. تلاش نویسنده آن بوده که با مطالعه این مقاله، خواننده با آیین استماع شهادت و نحوه ارزیابی مفاد آن توسط دادرس، ضمن مطالعه تطبیقی فقه و حقوق آشنا گردد.