مقاله عنوان فارسی: بخت و اتفاق (عنوان عربی: البخت و الصدفه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در کلام اسلامی از صفحه ۵ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: بخت و اتفاق (عنوان عربی: البخت و الصدفه)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: بخت
مقاله اتفاق
مقاله علت مادی
مقاله علت فاعلی
مقاله علت غائی (کلیدواژه عربی: البخت
مقاله الصدفه
مقاله الاتفاق
مقاله العله المادیه
مقاله العله الفاعلیه
مقاله العله الغائیه
مقاله فقدان العلاقه بین قضیتین)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سبحانی جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
اتفاق اعم از بخت است. بخت در مورد انسان به کار می رود، اما اتفاق در غیر او نیز کاربرد دارد. این دو واژه کاربردهای مختلفی دارند: ۱) تفسیر پدیده به وسیله علل ناشناخته که فراتر از عقول انسان است، ۲) پدیده ای که تنها دارای علت مادی بوده و فاقد علت فاعلی و علت غائی است، ۳) پدیده ای که علت غائی ندارد، هر چند دیگر علل را داراست، ۴) پدیده ای که برای غایتی انجام می شود، اما به غایت دیگر منجر می شود، ۵) اتفاق به معنای فقدان رابطه علی و معلولی بین دو قضیه. در کاربرد اول باید آن علت نامرئی را در دایره علل و نه در فراتر از آن جست. برای کاربرد دوم به تشکل جهان از ذرات پراکنده به طور اتفاقی و بدون علت و فاعل ذی شعور و بالتبع بدون علت غائی مثال می زنند. این در حالی است که این فرضیه با اشکالات فراوانی از جمله هدفمندی جهان طبیعت روبروست که حاکی از علت فاعلی و علت غائی است. فرضیه کاربرد سوم نسبت به اصل فعل صحیح است، اما نسبت به شخص فعل درست نبوده و بدون غایت نیست. برای کاربرد چهارم نیز به کندن زمین برای استخراج آب و وصول به گنج به طور اتفاقی مثال می زنند. در این مورد نیز سخن پیشین (غایتمندی نسبت به شخص فعل) صادق است.