مقاله عنوان فارسی: بایسته های علمی در آینده پژوهی مهدوی (عنوان عربی: المقتضیات واللوازم العلمیه فی الدراسات المهدویه المستقبلیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در انتظار موعود از صفحه ۳۱ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: بایسته های علمی در آینده پژوهی مهدوی (عنوان عربی: المقتضیات واللوازم العلمیه فی الدراسات المهدویه المستقبلیه)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: آینده پژوهی
مقاله مهدویت
مقاله بایسته های پژوهشی
مقاله بایسته های نظری
مقاله بایسته های روشی
مقاله بایسته های تبلیغی (کلیدواژه عربی: الدراسات المستقبلیه
مقاله المهدویه
مقاله الوظائف والواجبات التحقیقیه
مقاله الوظائف والواجبات النظریه
مقاله الوظائف والواجبات الأسلوبیه
مقاله الوظائف والواجبات التبلیغیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پوررستمی حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
«آینده پژوهی»، هنر شکل دادن به آینده است؛ به آن شکل که آینده را می خواهیم. آینده شناسی از این منظر، دانش شناخت تغییرات است و شناخت آینده از حیاتی ترین علوم مورد نیاز هر انسانی است. در اسلام، «مهدویت»، قلب تپنده تحقیقات آینده محور، است و آینده پژوه مسلمان نمی تواند در تحقیقات خود از ظرفیت ها و آموزه های فرهنگ مهدوی بهره نبرد؛ اما این عرصه، دارای الزامات و بایسته های پژوهشی ویژه ای است. به نظر می رسد این بایسته ها در سه حوزه بایسته های نظری، مانند ۱) مثبت اندیشی امیدوارانه؛ ۲) نگاه کیفی به ظهور، نه کمی؛ بایسته های روشی، مانند ۱) مکانیسم پیش بینی آینده؛ ۲) حکومت طمانینه شرعی در فرایند و استنتاجات تحقیق و بایسته های تبلیغی، مانند ۱) تبیین مبانی فکری و مواد معرفتی دکترین مهدویت و ارائه شاخصه های حق و باطل؛ ۲) نمایاندن کارکردهای جامعه مهدوی قابل بررسی باشند که در این مقاله به بخشی از آن ها اشاره می شود.