مقاله عنوان فارسی: بازکاوی و نقد نظریه ها و سیاست های جمعیتی؛ با تاکید بر سیاست جمعیتی اخیر ایران (عنوان عربی: دراسه نقدیه للنظریات والبرامج السکانیه بالتأکید علی البرنامج السکانی الذی أقر مؤخرا فی إیران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در معرفت فرهنگی اجتماعی از صفحه ۱۴۵ تا ۱۷۲ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: بازکاوی و نقد نظریه ها و سیاست های جمعیتی؛ با تاکید بر سیاست جمعیتی اخیر ایران (عنوان عربی: دراسه نقدیه للنظریات والبرامج السکانیه بالتأکید علی البرنامج السکانی الذی أقر مؤخرا فی إیران)
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: جمعیت
مقاله ثبات جمعیت
مقاله افزایش جمعی
مقاله تناسب جمعیت
مقاله رژیم جمعیتی
مقاله سیاست راهبردی جمعیت (کلیدواژه عربی: السکان
مقاله الاستقرار السکانی
مقاله تزاید السکان
مقاله التناسب السکانی
مقاله البرامج الاستراتیجیه للسکان)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فولادی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
میان ثبات و یا تغییرات جمعیت و برنامه ریزی برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رابطه وجود دارد؛ زیرا اصولا، بدون اطلاعات کامل جمعیت شناختی، امکان برنامه ریزی برای توسعه وجود ندارد. در هر جامعه ای جمعیت از نظر رشد و یا عدم رشد، مراحل ثبات، سکون، بسط و توسعه، سکون مجدد و سقوط جمعیتی را سپری می کند. چند دیدگاه در خصوص تغییرات جمعیتی وجود دارد: نظریات افزایش، کاهش، ثبات و تناسب جمعیتی. پذیرش هریک از این نظریات، مستلزم داشتن سیاست مناسب جمعیتی است. رویکرد و گفتمان حاکم و سیاست جمعیتی پس از انقلاب بر ایران اسلامی، بر کاهش جمعیت مبتنی بوده است. اما اینک کشور ما، رویکرد سیاست افزایش جمعیت را در پیش گرفته است. این مقاله، با واکاوی و نقد نظریات و سیاست های جمعیتی، نظریه «تناسب جمعیت» را متناسب شرایط اقلیمی کشور پیشنهاد می کند. همچنین سیاست راهبردی جمعیت در اسلام، فزونی کمی و کیفی جمعیت، با توجه به شرایط اقلیمی و امکانات موجود، با هدف کسب قدرت جامعه اسلامی و تحقق هدف خلقت می باشد.