مقاله عنوان فارسی: بازکاوی ضرورت های فرهنگی و ادبی انتظار و ارزیابی میزان آشنایی جوانان با مبانی مهدوی و معیارهای مربوطه منصور نیک پناه (عنوان عربی: إعاده البحث فی الضرویات الثقافیه وآداب الإنتظار وتقیم میزان معرفه الشباب بالمبانی والاسس المهدویه والمعاییر المتعلقه بذلک) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در انتظار موعود از صفحه ۱۷۱ تا ۱۹۲ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: بازکاوی ضرورت های فرهنگی و ادبی انتظار و ارزیابی میزان آشنایی جوانان با مبانی مهدوی و معیارهای مربوطه منصور نیک پناه (عنوان عربی: إعاده البحث فی الضرویات الثقافیه وآداب الإنتظار وتقیم میزان معرفه الشباب بالمبانی والاسس المهدویه والمعاییر المتعلقه بذلک)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: مهدی
مقاله ظهور
مقاله انتظار
مقاله جوان (کلیدواژه عربی: المهدی (عج)
مقاله الظهور
مقاله الإنتظار
مقاله الشاب)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نیک پناه منصور
جناب آقای / سرکار خانم: مظلوم زاده سیدمیثم
جناب آقای / سرکار خانم: پورجعفر منصوره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
اندیشه ظهور منجی در بیش تر فرق و ملل به گونه ای خاص منعکس گردیده تا جایی که ترسیم زوایای آینده بشر، یکی از دغدغه های دایمی انسان عصر امروز گردیده است. ضرورت بیان این مسائل برای قشر جوان و وظیفه ای که بر عهده آن هاست، از اهم واجبات تلقی می گردد. دین اسلام از آیین هایی است که برای آینده بشر چهارچوب و فضای روشنی ترسیم کرده است. نگرانی آحاد جامعه اسلامی، غفلت نسل جوان، که سکانداران آینده جامعه بشری هستند، از زمینه سازی ظهور است. در این پژوهش تلاش بر این است تا با طرح سوالات متنوع، میزان آگاهی قشر جوان را بر مبانی فرهنگ مهدوی و انتظار بسنجیم. از طرف دیگر، بر آنیم تا تهدیدها و آسیب های مباحث ظهور را در میان جوانان به ارزیابی بنشینم و همچنین بدانیم آیا در نوع نگاه پسران و دختران به این مسایل تفاوتی وجود دارد، یا نه.