مقاله عنوان فارسی: بازیابی اندرزهای اردشیر ساسانی در تاریخ فخری (عنوان عربی: تحلیل عهد أردشیر الساسانی فی تأریخ الفخری) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در تاریخ در آینه پژوهش از صفحه ۸۹ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: بازیابی اندرزهای اردشیر ساسانی در تاریخ فخری (عنوان عربی: تحلیل عهد أردشیر الساسانی فی تأریخ الفخری)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: ایران باستان
مقاله عهد اردشیر
مقاله تاریخ فخری
مقاله ابن طقطقی (کلیدواژه عربی: إیران القدیمه
مقاله عهد أردشیر
مقاله تأریخ الفخری
مقاله ابن الطقطقی)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرسلپور محسن
جناب آقای / سرکار خانم: شیرمحمدی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی مرضیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
اندرزنامه اردشیر که طولانی تر از نسخه کنونی بوده، شاهان ساسانی و پس از ترجمه به زبان عربی، حکام مسلمان نصب العین خویش قرار دادند. این اندرزنامه در قرن های نخستین اسلامی با نام «عهد اردشیر» شهرت داشته و گویا در همان زمان نیز نسخه کاملی از آن موجود نبوده است. بسیاری از کتاب های اندرزنامه ای و دستورالوزرایی که بعدها در تمدن اسلامی نوشته شده است، بن مایه ای از ادبیات تعلیمی عهد ساسانی دارند. سیاست نامه ها یکی از بارز ترین نمونه های ادبیات تعلیمی است.
یکی از کتاب هایی که به صورت اندرزنامه ای نوشته شده و در حقیقت به نوعی توصیه بر ملکداری و حکومت داری صحیح می باشد، کتاب تاریخ فخری است. البته شایان توجه است که فصل اول این کتاب به صورت اندرزنامه ای می باشد و سایر فصول آن، شامل تاریخ عمومی است. البته اهمیت این کتاب بیشتر به علت همان فصل اول آن می باشد که در خصوص اصول کشورداری است.
این تحقیق که بر اساس مطالعات کتابخانه ایی و رویکرد توصیفی تحلیلی صورت گرفته، به جایگاه عهد اردشیر در دوره اسلامی و مطالعه وجوه مشترک میان عهد اردشیر که منسوب به اردشیر بابکان است و کتاب تاریخ فخری که متعلق به قرن ۶ و ۷ هجری است، می پردازد.