مقاله عنوان فارسی: بازنگری در حملیه مردده المحمول و بررسی پاره ای نقدها (عنوان عربی: نظره مجدده علی الحملیه المردده المحمول والبحث فی بعض الانتقادات) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در معارف عقلی از صفحه ۸۱ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: بازنگری در حملیه مردده المحمول و بررسی پاره ای نقدها (عنوان عربی: نظره مجدده علی الحملیه المردده المحمول والبحث فی بعض الانتقادات)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: مردده المحمول
مقاله منفصله
مقاله یای انفصال
مقاله یای مردده المحمول
مقاله یای تقسیم
مقاله معطوفه الموضوع
مقاله معطوفه المحمول (کلیدواژه عربی: المردده المحمول
مقاله المنفصله
مقاله أو الانفصال
مقاله أو المردده المحمول
مقاله أو التقسیم
مقاله معطوفه الموضوع
مقاله معطوفه المحمول)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی امیری عسکری

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
حملیه مردده المحمول، نام آشنایی در منطق است؛ با این حال بسیار اتفاق می افتد که بین آن و منفصله در معنا و لفظ تفاوتی نمی نهند، در حالی که این تفاوت لازم است؛ زیرا احکام این دو متفاوت اند. ما نخستین بار در مقاله «مردده المحمول و کاربرد آن در استدلال های مباشر و قیاس های اقترانی»، احکام منطقی آن را استخراج کردیم، که در برخی موارد کاستی هایی داشته است. آقای فلاحی به نقد این مقاله پرداختند که به نظر می رسد بیش تر نقدهای او وارد نیست که در این مقاله به کاستی های مورد اشاره در این نقدها خواهیم پرداخت.