مقاله عنوان فارسی: بازشناسی ادب و تفاوت آن با اخلاق (عنوان عربی: أضواء علی معنی الأدب والفارق بینه و بین الأخلاق) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش نامه اخلاق از صفحه ۹۳ تا ۱۱۷ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: بازشناسی ادب و تفاوت آن با اخلاق (عنوان عربی: أضواء علی معنی الأدب والفارق بینه و بین الأخلاق)
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: ادب
مقاله اخلاق
مقاله عادت
مقاله رسم
مقاله فرهنگ
مقاله سنت (کلیدواژه عربی: الأدب
مقاله الأخلاق
مقاله العادات
مقاله التقالید
مقاله الثقافه
مقاله الأعراف)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هدایتی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
بر اساس تحلیلی لغوی، در واژه ادب مفاهیمی چون ظرافت و تازگی، مقبولیت و جذابیت، دوام و ماندن نهفته و در اصطلاح برای آن توصیفات گوناگونی شده است که همه آنها به نوعی هیات نیکو، صورت شایسته، شکل پسندیده و حالت آراسته بازمی گردد، هرچند برخی از آنها که به صورت عادت و رسوم و قرارداد، ساخته پدیده های اجتماعی هستند، الزاما واقعیتی اخلاقی و حقیقتی ارزشی ندارند. ادب با اینکه غالبا از صفات خوب و فضائل اخلاقی برمی خیزد و نیز سبب رسوخ صفات درونی و فراهم شدن ملکات می شود، موضوع آن تنها رفتار آدمی است و صفات را دربر نمی گیرد. همچنین از جهت اینکه تنها در قالب های نیکو ارائه می شود و در شیوه به کارگیری، بیشتر دستخوش تحولات و دگرگونی ها قرار می گیرد، با اخلاق تفاوت پیدا می کند.