مقاله عنوان فارسی: بازسازی مقیاس یکپارچه هوش معنوی: اعتباریابی، رواسازی، بررسی ساختار عاملی و فرآوری نسخه های موازی (عنوان عربی: إعاده بناء معیار موحد للذهن المعنوی: دراسه الهیکل العاملی وتهیئه النسخ الموازیه للاعتبار والنجاعه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در روان شناسی و دین از صفحه ۱۹ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: بازسازی مقیاس یکپارچه هوش معنوی: اعتباریابی، رواسازی، بررسی ساختار عاملی و فرآوری نسخه های موازی (عنوان عربی: إعاده بناء معیار موحد للذهن المعنوی: دراسه الهیکل العاملی وتهیئه النسخ الموازیه للاعتبار والنجاعه)
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: معنویت
مقاله هوش معنوی
مقاله مقیاس یکپارچه هوش معنوی
مقاله اعتبار
مقاله ساختار عاملی
مقاله روایی
مقاله نسخه های موازی
مقاله دامنه برش (کلیدواژه عربی: المعنویه
مقاله الذهن المعنوی
مقاله معیار توحید الذهن المعنوی
مقاله الاعتبار
مقاله الهیکل العاملی
مقاله النسخ الموازیه
مقاله نطاق التجزئ)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بلند حسن
جناب آقای / سرکار خانم: شاطریان محمدی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
هوش معنوی «توانایی فطری و تجربه پذیر آدمی در افزایش سازگاری از طریق کنش ها و دریافت های معنوی» است. تلاش برای دست یابی به ابزار اندازه گیری معتبر، روا، منعطف و پژوهش پذیر در این زمینه و رویکرد معنویت گرایانه، هدف اصلی این پژوهش است.از این رو، نسخه کوتاه «مقیاس یکپارچه هوش معنوی» برگزیده و به فارسی برگردانده شد و در اختیار ۴۱۴ تن از داشجویان دانشگاه گیلان (۲۷۵ دختر و ۱۳۹ پسر)، با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده بودند، قرار گرفت. با تحلیل سوالات مقیاس بر پایه محاسبه قدرت تشخیص، و حذف برخی سوالات، ۷ عامل «جهت گیری درون بنیاد، امید مومنانه، پذیرش، معناجویی، پیوندگرایی، ثبات درونی و همسازی» به دست آمد که بر روی هم ۴۸ درصد واریانس کل پرسش نامه را تبیین می کرد. همچنین با بهره گرفتن از روش نمره های T، هنجار و دامنه برش مقیاس آماج ۴۰ گویه ای تعیین شد و دو نسخه موازی ۲۰ گویه ای با مشخصه های آماری و ویژگی های روان سنجی مقایسه پذیر و بارهای عاملی همسان فراهم آمد.