مقاله عنوان فارسی: بازخوانی جهان های اجتماعی جامعه شناسی پدیده شناختی بر اساس حکمت متعالیه (عنوان عربی: دراسه تجدیدیه للعوالم الاجتماعیه لعلم اجتماع دراسه الظواهر علی أساس الحکمه المتعالیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در معرفت فرهنگی اجتماعی از صفحه ۱۰۷ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: بازخوانی جهان های اجتماعی جامعه شناسی پدیده شناختی بر اساس حکمت متعالیه (عنوان عربی: دراسه تجدیدیه للعوالم الاجتماعیه لعلم اجتماع دراسه الظواهر علی أساس الحکمه المتعالیه)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: جهان های اجتماعی
مقاله جامعه شناسی پدیده شناختی
مقاله حکمت متعالیه
مقاله نظریه اجتماعی صدرایی (کلیدواژه عربی: العوالم الاجتماعیه
مقاله علم اجتماع دراسه الظواهر
مقاله الحکمه المتعالیه
مقاله النظریه الاجتماعیه الصدرائیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پارسانیا حمید
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
حکمت متعالیه در زمره گنجینه های اسلامی است که دلالت ها و لوازم فراوانی برای طرح ریزی فلسفه علوم اجتماعی دارد تا از این مسیر بتوان به تغییر در علوم اجتماعی نایل شد. هنگامی می توان به چنین هدفی دست یافت که پرسش هایی از سنخ فلسفه علوم اجتماعی طراحی کنیم و به این نظام حکمی عرضه داریم تا از این طریق دلالت ها و لوازم آن را بر مبنای حکمت متعالیه به دست آوریم. این پژوهش، از روش تحلیلی برهانی سود جسته است. حکمت متعالیه، هستی ای فراتر از فهم انسان باور دارد و جهان اجتماعی نیز همان سپهر معنایی است که انسان به واسطه حرکت جوهری در پرتو اتحاد علم و عالم و معلوم، به آن سپهر معنایی دست می یابد. این سپهر معنایی اگر با نظام معنایی توحیدی هم سان باشد، جامعه فاضله را در تاریخ خود محقق می سازد؛ در غیر این صورت، جوامع غیرفاضله را وارد تاریخ ساخته است.