مقاله عنوان فارسی: بازتاب های اصل صحت در فقه و حقوق (عنوان عربی: انعکاسات قاعده الصحه فی الفقه و الحقوق) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) از صفحه ۴۹ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: بازتاب های اصل صحت در فقه و حقوق (عنوان عربی: انعکاسات قاعده الصحه فی الفقه و الحقوق)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: مفهوم اصل
مقاله حمل صحت
مقاله عقود
مقاله ایقاع
مقاله قلمرو صحت (کلیدواژه عربی: مفهوم الاصل
مقاله حمل الصحه
مقاله العقود
مقاله الایقاع
مقاله سلطه الصحه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبایی سیدمحمدصادق
جناب آقای / سرکار خانم: کیانی روح اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
اصل یا قاعده صحت از قواعدی بسیار مهم فقهی است که کاربرد فراوان دارد و در کلیه معاملات (عقود و ایقاعات)، در عبادات، اقوال و اعتقادات جاری است. حتی در عقود جدید و مشکوک الصحه همچون فروش سرقفلی، عقد بیمه و یا انتقال حق تالیف که ادله و شرائط عامه وجود داشته باشد به قاعده صحت تمسک می شود. این قاعده نه تنها در حوزه قانون گذاری و حقوق فردی و اجتماعی مورد توجه قانونگذار اسلامی بوده است، بلکه در عرصه اخلاق و هنجارهای شخصی و اجتماعی نیز به عنوان ‎ اصل حاکم مورد تایید و تاکید قرار گرفته است حتی در حل مشکلات معیشتی مردم دارای مصالح گسترده ای است و ازعسر و حرج و اختلاف نظام جلوگیری می کند. لذا شاهد انعکاس قابل توجه این اصل در عرصه قوانین هستیم. لازم بذکر است که این اصل از تمام منابع حقوقی اسلامی (کتاب، سنت، اجماع و عقل) نیز تغذیه می کند. در این نوشتار سعی بر آن است تا در حد توان به بررسی مباحثی از این قاعده که کمتر به بحث گذاشته شده بویژه پژواک های این قاعده در حقوق پرداخته شود، امید آنکه گامی کوچک در این راه بزرگ برداریم.