مقاله عنوان فارسی: بازتاب اخبار مسیحیان ذمی در منابع اسلامی (از آغاز اسلام تا پایان دوره اموی) (عنوان عربی: انعکاس أخبار المسیحیین الذمیین فی المصادر الاسلامیه (من بدایه ظهور الاسلام إلی نهایه العصر الأموی)) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در تاریخ در آینه پژوهش از صفحه ۱۵۷ تا ۱۸۲ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: بازتاب اخبار مسیحیان ذمی در منابع اسلامی (از آغاز اسلام تا پایان دوره اموی) (عنوان عربی: انعکاس أخبار المسیحیین الذمیین فی المصادر الاسلامیه (من بدایه ظهور الاسلام إلی نهایه العصر الأموی))
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: منابع اسلامی
مقاله مسیحیان
مقاله مسیحیان ذمی
مقاله پیامبر (ص)
مقاله خلفای نخستین
مقاله خلفای اموی (کلیدواژه عربی: المصادر الاسلامیه
مقاله المسیحیون
مقاله المسیحیون الذمیون
مقاله النبی (ص)
مقاله الخلفاء الأولون
مقاله الخلفاء الأمویون)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یداله پور مریم
جناب آقای / سرکار خانم: یداله پور معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: ولوی علی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
مسیحیان بعد از ظهور اسلام، طبق آیه ۲۹ سوره توبه می توانستند بر دین خود باقی مانده و با پرداخت جزیه به عنوان اهل ذمه در کنار مسلمانان به زندگی خود ادامه دهند. دستیابی به سیره نظری و عملی پیامبر (ص) و خلفای بعد از ایشان بدون بررسی و نقد دیدگاه های مورخان که در ارتباط با اهل ذمه، بخصوص مسیحیان ذمی، مطلب نگاشته اند، خالی از آثار مطلوب خواهد بود. از سوی دیگر، به نظر می رسد بعد از گسترش فتوحات در مناطق مسیحی نشین و درپی آن افزایش تعداد ذمیان در جامعه اسلامی، مباحث حقوقی مربوط به ذمیان به شکل جدی تر مطرح شد. در این مقاله، بازتاب حیات مسیحیان ذمی در منابع اسلامی، همچون تاریخ های عمومی، محلی، سیره و مغازی، منابع فقهی، کتاب های فتوح و خراج، ادبی و آداب الملوک ها و سرانجام منابع جغرافیایی به طور جداگانه بررسی و مطالعه می شود. بر اساس مطالعات انجام شده در این مقاله، گزارش های متفاوت و متناقضی از حیات دینی اجتماعی و اقتصادی مسیحیان ذمی در منابع تاریخی و فقهی ثبت شده است.