مقاله عنوان فارسی: بازبینی تحلیلی پایگاه اجتماعی مسیحیان ایران در سده های چهارم تا ششم هجری (عنوان عربی: دراسه تحلیلیه للمکونات الاجتماعیه المسیحیه فی إیران فی الفتره من القرن الرابع حتی السادس للهجره) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در تاریخ در آینه پژوهش از صفحه ۹۳ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: بازبینی تحلیلی پایگاه اجتماعی مسیحیان ایران در سده های چهارم تا ششم هجری (عنوان عربی: دراسه تحلیلیه للمکونات الاجتماعیه المسیحیه فی إیران فی الفتره من القرن الرابع حتی السادس للهجره)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: اسلام
مقاله ایران
مقاله نظام الملک
مقاله اقلیت مسیحی
مقاله کلیسا (کلیدواژه عربی: الإسلام
مقاله إیران
مقاله نظام الملک
مقاله الأقلیه المسیحیه
مقاله الکنیسه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان حسام پور مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: فروزانی سیدابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: کشاورز هادی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
اقلیت مسیحی در ایران پس از ورود اسلام به این سرزمین، وارد عصر جدیدی شد. در این دوران که مشخصه اصلی آن، آشفتگی ساختارهای جامعه ایران پس از فروپاشی دولت ساسانی بود، مسیحیان اقدام به تجدید قوای اندیشه های مذهبی و کلامی و ساختار جامعه خویش کردند. با تحکیم پایه های اسلام در ایران و استحکام اقتدار سیاسی جهان اسلام، مسیحیان بر اساس بعضی احکام اسلامی مربوط به اهل ذمه و برخی قواعد عرفی جامعه اسلامی، که بسیاری از آنها با آموزه های دین اسلام مغایرت داشت، با محدودیت هایی روبه رو شدند. مقارن با اواخر سده چهارم هجری، اقلیت یادشده در فضای سیاسی و فرهنگی تازه ای که حکومت غزنوی و بعضی از متحجران دینی تحت حمایت آنان ایجاد کرده بودند، وارد یک عصر بحرانی شد که تا قرن ششم هجری امتداد یافت. در این پژوهش، وضعیت اقلیت مسیحی در ایران در سده های چهارم تا ششم هجری با نگاهی فراگیر (غیرنخبه گرایانه) و با تاکید بر تمام قشرهای این اقلیت مذهبی، بررسی می شود.