مقاله عنوان فارسی: انواع علم از منظر علامه طباطبایی و پیامدهای آن در قلمرو اهداف و محتوای برنامه درسی(عنوان عربی: أنواع العلم فی رأی العلامه محمدحسین الطباطبائی و انعکاسات ذلک علی نطاق أهداف و محتویات المنهج الدراسی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در تربیت اسلامی از صفحه ۱۶۵ تا ۱۸۸ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: انواع علم از منظر علامه طباطبایی و پیامدهای آن در قلمرو اهداف و محتوای برنامه درسی(عنوان عربی: أنواع العلم فی رأی العلامه محمدحسین الطباطبائی و انعکاسات ذلک علی نطاق أهداف و محتویات المنهج الدراسی)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: علامه طباطبایی
مقاله انواع علم
مقاله علم حصولی
مقاله دلالت های تربیتی
مقاله تعلیم و تربیت اسلامی
مقاله برنامه درسی (کلیدواژه عربی: العلامه محمدحسین الطباطبائی
مقاله أنواع العلم
مقاله العلم الحصولی
مقاله الدلالات التربویه
مقاله التعلیم والتربیه الإسلامیه
مقاله المنهج الدراسی)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزی رضاعلی
جناب آقای / سرکار خانم: عابدی منیره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مشاهده متن هدف از نگارش مقاله حاضر، تبیین دیدگاه تربیتی علامه طباطبایی بر اساس انواع علم می باشد. به منظور دستیابی به هدف مذکور، از رویکرد کیفی و روش توصیفی تحلیلی با مراجعه به منابع دست اول استفاده شده است. این تحقیق نشان می دهد که بر اساس تقسیم بندی علامه از علم حصولی می توان به اهداف و ویژگی های جالب توجهی برای محتوای برنامه درسی دست یافت. این اهداف که عبارتند از پرورش حسی، ذهنی، عقلی، اجتماعی، اخلاقی و ذوقی، دستیابی به انواع علوم مطابق واقع، خودآموزی و تولید علم، استفاده از علوم در حل مسائل زندگی و پرورش خلاقیت، در نهایت به پرورش همه جانبه انسان منجر می شوند. به منظور تحقق اهداف فوق، لازم است محتوای برنامه از ویژگی هایی چون تناسب، توالی، تعادل، تنوع، انطباق، ارتباط و … برخوردار باشند. این نتایج حاکی از آن است که توجه به انواع علم (از دیدگاه علامه طباطبایی) می تواند در تدوین محتوایی غنی برای آموزش دانش آموزان مفید واقع شود.