مقاله عنوان فارسی: انقلاب ید امانی به ید ضمانی (عنوان عربی: تقلب التملک الأمانی إلی التملک الضمانی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) از صفحه ۴۵ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: انقلاب ید امانی به ید ضمانی (عنوان عربی: تقلب التملک الأمانی إلی التملک الضمانی)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: امین
مقاله اذن
مقاله ضمان
مقاله تصرف (کلیدواژه عربی: الامین
مقاله الإذن
مقاله الضمان
مقاله التصرف)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقانی ایمان
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جمشیدی یوسف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
در فقه و حقوق ما امین (در معنای عام) مسوول نقص یا تلف مال امانی محسوب نمی شود مگر اینکه مرتکب تقصیر شده باشد. رد مال امانی به همان شکلی که زمان رد دارد، ایفاء تعهد او محسوب می شود. علاوه بر این، مدعی تقصیر امین باید تعدی یا تفریط او را ثابت نماید در غیر این صورت امین با ادای سوگند تبرئه می گردد. امانت از یک منظر به امانت مالکانه و امانت شرعی تقسیم می شود که اساسی ترین تفاوت آن ها را باید در منبع صدور اذن دانست. به طور خلاصه می توان گفت هرگاه امین مرتکب تقصیر شود یا پس از مطالبه مالک (در صورت استحقاق) بدون دلیل موجه از رد مال امانی امتناع کند یا از قصد نگهداری مال برای مالک بازگردد و قصد تملک آن را نماید ضامن است. البته در بعضی از حالات مذکور و مصادیق آنها آراء مختلفی از سوی نویسندگان اظهار شده است که بررسی بیشتری را می طلبد اما به عنوان قاعده می توان گفت هر گاه شخصی بر مال غیر متصرف باشد در حالی که نه از سوی مالک ماذون در تصرف است و نه از سوی قانونگذار، ضامن است. خواه از ابتدای تصرف اذن نداشته باشد یا در اثنای تصرف فاقد اذن شود.