مقاله عنوان فارسی: انسان در اندیشه امام خمینی (ره) و تاثیر آن بر بینش سیاسی ایشان (عنوان عربی: الإنسان فی فکر الإمام الخمینی (ره) وانعکاس هذه الرؤیه علی فکره السیاسی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در حکومت اسلامی از صفحه ۵۷ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: انسان در اندیشه امام خمینی (ره) و تاثیر آن بر بینش سیاسی ایشان (عنوان عربی: الإنسان فی فکر الإمام الخمینی (ره) وانعکاس هذه الرؤیه علی فکره السیاسی)
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)
مقاله انسان شناسی
مقاله ماهیت انسان
مقاله سرشت انسان (کلیدواژه عربی: الفکر السیاسی للإمام الخمینی (رحمه الله)
مقاله علم الوجود الإنسانی
مقاله طبیعه الإنسان
مقاله فطره الإنسان)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلمانیان حسنعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
معمولا اندیشه ها و نظام های سیاسی برآمده از یک سری اندیشه های بنیادین هستند. یکی از این اندیشه های بنیادین «انسان شناسی» است. سوال اصلی این پژوهش این است که امام خمینی (ره) درباره انسان، چگونه می اندیشید و این اندیشه چگونه در رفتار و سخنان ایشان تجلی یافته است. این پژوهش، نشان می دهد که رویکرد امام خمینی به انسان، رویکردی کاملا دینی و در عین حال برگرفته از منابع عرفان و حکمت متعالیه است. در نگاه انسان شناختی امام خمینی، انسان موجود غیر جسمانی، واجد روح مجرد، نیک سرشت و دارای ابعاد مختلفی است که می تواند تا بی نهایت در مسیر خیر یا شر گام نهد و البته بدیهی است که در صورت فراهم بودن عدالت و معنویت می تواند به سوی انسان کامل شدن حرکت کند. از این رو، سیاستمداران باید نظام سیاسی و عناصر سیاست را به منظور رشد و شکوفایی فطرت انسان و در خدمت تعالی آدمی به کار بندند.