مقاله عنوان فارسی: اندیشه سیاسی شیخ شهاب الدین سهروردی (۵۴۹-۵۸۷) (عنوان عربی: الفکر السیاسی للشیخ الشهاب الدین السهروردی (۵۴۹-۵۸۷)) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در سیاست متعالیه از صفحه ۱۲۱ تا ۱۳۷ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: اندیشه سیاسی شیخ شهاب الدین سهروردی (۵۴۹-۵۸۷) (عنوان عربی: الفکر السیاسی للشیخ الشهاب الدین السهروردی (۵۴۹-۵۸۷))
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: سهروردی
مقاله اندیشه سیاسی
مقاله مبانی فلسفی
مقاله حکیم متاله
مقاله حکمت اشراقی
مقاله حاکم مطلوب (کلیدواژه عربی: السهروردی
مقاله الفکر السیاسی
مقاله المبانی الفلسفی
مقاله الحکیم المتأله {الإلهی}
مقاله الحکمه الاشراقی
مقاله الحاکم المشروع)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسفندیار رجبعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
شیخ اشراق برای حکمت عتیق اهمیت فراوانی قائل شده و حکمای باستان را در درک حقیقت مصیب دانسته است. وی از یک سو درصدد بود تا حکمت زردشت و افلاطون را با یکدیگر ترکیب کند و از سوی دیگر حکمت واحد و کلی و جاودانه ای را به وجود آورد که از آموزه های دینی و اسلامی برخوردار باشد. روش شناخت شهودی در اندیشه سهروردی در مرکز قرار می گیرد و دو پایه استدلال و شهود اشراقی پایه های حکمت ذوقی او را تشکیل می دهد. دغدغه اصلی مقاله، بررسی نسبت اندیشه سیاسی سهروردی با مبانی فلسفی اوست. بر این اساس، اندیشه سیاسی سهروردی مجموعه ای منسجم از مبانی فلسفی است که در بستر زمانی خاص منجر به تولید نظریه ای خاص در باب حکومت گردید. حکیم متاله که مجهز به عقل و حکمت می باشد، حاکم مطلوبی است که از قبل آن نظریه دو ساحتی انسانی الهی یا اسلامی اشراقی جایگزین نظریه و رویکرد تک ساحتی مادی جسمانی (دنیوی) می شود.