مقاله عنوان فارسی: انتقال پذیری تجربه عرفانی (عنوان عربی: قابلیه انتقال التجربه العرفانیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در معارف عقلی از صفحه ۴۷ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: انتقال پذیری تجربه عرفانی (عنوان عربی: قابلیه انتقال التجربه العرفانیه)
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: رابطه شهود وعقل
مقاله انتقال پذیری تجربه عرفانی
مقاله روی آورد تحلیلی منطقی در فلسفه
مقاله نمونه های روی آورد تحلیلی منطقی در عرفان (کلیدواژه عربی: رابطه الشهود و العقل
مقاله قابلیه انتقال التجربه العرفانیه
مقاله المعرفه التحلیلیه المنطقیه فی الفلسفه
مقاله أمثله المعرفه التحلیلیه المنطقیه فی العرفان)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امینی حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
این نوشته با روش تحلیلی منطقی و با هدف موجه سازی، به انتقال پذیری تجربه شهودی به دیگران پرداخته است. ابن عربی فی الجمله معرفت بخشی روی آورد عقلی را می پذیرد، اما روی آورد شهودی را برتر از آن می داند. ایشان عقل را به سلیم، مشوب و منور تقسیم کرده و نگارنده، انتقال پذیری تجربه عرفانی را بر مبنای عقل منور با روی آورد عقلی بررسی کرده است.