مقاله عنوان فارسی: امکان یا امتناع «تامین مشروعیت» در الگوی «خلافت اسلامی» (عنوان عربی: امکان او امتناع «تأمین المشروعیه» فی أنموذج «الخلافه الإسلامیه») که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در حکومت اسلامی از صفحه ۶۱ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: امکان یا امتناع «تامین مشروعیت» در الگوی «خلافت اسلامی» (عنوان عربی: امکان او امتناع «تأمین المشروعیه» فی أنموذج «الخلافه الإسلامیه»)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: مشروعیت خلافت
مقاله خلافت اسلامی
مقاله تامین مشروعیت
مقاله استناد شرعی مشروعیت (کلیدواژه عربی: مشروعیه الخلافه
مقاله الخلافه الإسلامیه
مقاله تأمین المشروعیه
مقاله الاستناد الشرعی للمشروعیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نعیمیان ذبیح اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
الگوی عینی نظری خلافت اسلامی، الگویی تاریخی است که پس از تکوین عینی، تلاش شده است از جهت نظری نیز توجیه و بازسازی نظری شود. این توجیه و بازسازی نظری، معطوف به تامین مشروعیت برای آن بوده است. در این راستا، اموری مانند «زمینی و عرفی بودن خلافت»، «برخورداری از رسالت الهی و دینی خلافت»، «عدم عصمت خلیفه» و «عدم برخورداری خلیفه از علم لدنی» به عنوان مولفه های موثر برای تامین مشروعیت این الگو، مورد توجه قرار گرفته است.
بررسی «طراز تامین مشروعیت» در این الگو، اهمیت شایان توجهی دارد. لذا این امر، مقتضی بررسی میزان توانمندی این الگو برای تامین مشروعیت در سه سطح «شرایط امکان عقلی فلسفی»، «شرایط امکان وقوعی» و «شرایط امکان استناد شرعی» است؛ هر چند به راحتی می توان ناتوانی این الگو را در این سه سطح مشاهده کرد.
بهترین و کامل ترین صورت بندی از تامین مشروعیت برای الگوی خلافت اسلامی را می توان به لحاظ عرفی بودن این الگو، در نظریه قرارداد اجتماعی، سراغ گرفت؛ البته الگوی خلافت اسلامی به عنوان یکی از مصادیق این نظریه در این چشم انداز نظری نمی تواند از طراز وجیه و کارآمدی برای تامین مشروعیت، برخوردار باشد.