مقاله عنوان فارسی: امکان علم دینی (عنوان عربی: إمکانیه العلم الدینی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در معرفت فرهنگی اجتماعی از صفحه ۵ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: امکان علم دینی (عنوان عربی: إمکانیه العلم الدینی)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: علم دینی
مقاله دلایل مخالفان علم دینی
مقاله تمایز علوم
مقاله پیشینه علم دینی (کلیدواژه عربی: العلم الدینی
مقاله أدله المعارضین للعلم الدینی
مقاله اختلاف العلوم
مقاله خلفیه العلم الدینی)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رجبی محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
علم دینی دارای ابعاد، قلمروها، مبانی، مفروضات و تعریف ها و تصویرهای گوناگونی است. دلایل نادرستی علم دینی از نظر مخالفان عبارتند از: سابقه ناموفق ایدئولوژیک کردن علم؛ منسوخ شدن بحث درباره علم دینی؛ فقدان پشتوانه علمی و سیاسی؛ عاطفی بودن دفاع از آن؛ گسست میان هست ها و بایدها؛ وحدت موضوع و روش هر علم؛ اتفاقی بودن پیدایش یک علم؛ تناقض گونه بودن واژه علم دینی؛ و لوازم ناپذیرفتنی آن.
این دلایل توان اثبات مدعای یادشده را ندارند؛ زیرا ایدئولوژیک کردن علم در مسیحیت و مارکسیسم، نمی تواند دلیل ناموفق علم دینی دانسته شود. این توهم، برخاسته از پیش فرض نادرست یک سان انگاری اسلام با سایر ادیان است. منسوخ شدن علم دینی، اتفاقی بودن پیدایش علم، گسست میان هست ها و بایدها و فقدان پشتوانه علمی برای علم دینی، مدعیاتی بدون دلیل و برخلاف واقعیت های تاریخ علم است. نتیجه گیری نادرستی علم دینی از وحدت موضوع و روش، و تناقض نما بودن واژه علم دینی نیز معلول نوعی مغالطه است. سرانجام، لوازم ناپذیرفتنی علم دینی، ادعایی صرف، مربوط به مرحله اجرایی تحقق علم دینی و برخاسته از عدم آشنایی با معارف اسلامی و قلمرو آموزه های دین اسلام است.