مقاله عنوان فارسی: امیل دورکیم و قرائتی عرفی از دین (عنوان عربی: امیل دورکهایم و قراءته العلمانیه للدین) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در فصلنامه اندیشه نوین دینی از صفحه ۱۳۳ تا ۱۴۸ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: امیل دورکیم و قرائتی عرفی از دین (عنوان عربی: امیل دورکهایم و قراءته العلمانیه للدین)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: امیل دورکیم
مقاله عرفی شدن
مقاله دین
مقاله کارکردگرایی
مقاله توتمیسم (کلیدواژه عربی: امیل دورکهایم
مقاله العلمانیه
مقاله الدین
مقاله الوظائفیه
مقاله الطوطمیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان سیمکانی رحیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
نگرش امیل دورکیم به مقوله دین، کاملا عرفی است و این مطلب از دو مدخل قابل تبیین و بررسی است. یکی با طرح نظریه ایشان درباب منشا و خاستگاه دین و دیگری تمایزی که ایشان میان امور مقدس و غیر مقدس قائل شده است. وی با طرح نظریه «منشا اجتماعی دین»، دین را جریان تکامل یافته سنت توتمیستی و فراورده بشری دانسته و هرگونه منشا ماوراالطبیعی و الهی را تلویحا از دین نفی نموده است. همچنین با مرزگذاری میان امور مقدس و غیر مقدس و محصور کردن دین در حوزه مقدسات، عرصه را بر دین تنگ نموده و آن را به بخش های حاشیه ای و نه چندان جدی زندگی رانده است. این مقاله با وارد شدن از این دو مدخل به اندیشه دورکیم به بررسی و نقد اندیشه ایشان در این باب می پردازد. روش این مقاله در مراجعه به آرا، استنادی و در تبیین محتوا، تحلیلی – انتقادی است.