مقاله عنوان فارسی: امنیت سازی در عصر نئومرکانتیلیسم اقتصادی (عنوان عربی: بناء الأمن فی عصر المرکنتیلیه الجدیده الإقتصادیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در آفاق امنیت از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: امنیت سازی در عصر نئومرکانتیلیسم اقتصادی (عنوان عربی: بناء الأمن فی عصر المرکنتیلیه الجدیده الإقتصادیه)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه های فارسی: استعمار
مقاله استثمار
مقاله کنترل ساختاری
مقاله نئومرکانتیلیست
مقاله عقلانیت ارتباطی
مقاله عقلانیت ابزاری
مقاله دانش انتقادی (کلیدواژه های عربی: الإستعمار
مقاله الإستثمار
مقاله المراقبه الهیکلیه
مقاله المرکنتیلیه الجدیده
مقاله العقلیه الإرتباطیه
مقاله العلوم الإنقیادیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: متقی ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: صفوی سیدحمزه
جناب آقای / سرکار خانم: محبوب سیدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
امنیت سازی ضرورت راهبردی کشورها در تمام دوران تاریخی است. در هر عصری، شکلی خاص از امنیت سازی مورد توجه بازیگران قرار می گیرد. لذا دوره پس از موج دوم انقلاب صنعتی را عصر نئومرکانتیلیسم می نامند. اما در سال های دهه ۱۹۶۰، در عصر موج سوم انقلاب صنعتی، شکل بندی های امنیت منطقه ای و بین المللی کشورها با تغییر و دگرگونی هایی بنیادین روبه رو شد.
اصلی ترین نشانه چنین تغییراتی در «کنترل ساختاری» بازیگران و فرآیندهای سیاسی نمود یافته است. به عبارت دیگر، هرگونه تحول راهبردی مربوط به شرایطی است که در راستای امنیت سازی پیچیده قرار گیرد. کشورهای صنعتی غرب از اواخر قرن ۱۹ چنین الگویی را آغاز کردند که هم چنان (۲۰۱۱) ادامه دارد. ضرورت های کنترل ساختاری در امنیت سازی ایجاب می کند مداخله قدرت های بزرگ در امور داخلی کشورها افزایش یابد. بنابراین، واحدهایی مانند جمهوری اسلامی ایران که در فضای مقابله با تهدیدهای بین المللی جهان غرب قرار گرفته اند، نیازمند شناخت الگوهای قدرت یابی و قدرت سازی بازیگران اصلی سیاست بین الملل اند، چون فقط با این روش می توان نیازهای امنیت سازی ایران و کشورهای انقلابی را تامین کرد.
سوال اصلی این مقاله معطوف این است که با تغییر ساختار اقتصاد جهانی از مرکانتیلیسم به نئومرکانتیلیسم، چه دگرگونی در ماهیت امنیت حاصل خواهد شد؟ در پاسخ به سوال یادشده، این موضوع مطرح می شود که امنیت در ساختار نئومرکانتیلیسم ماهیت غیرمستقیم، غیرابزاری و نرم افزاری پیدا کرده است. در تبیین این مقاله از رهیافت نئولیبرالی امنیت استفاده شده است. طبعا رویکرد تحلیلی نظریه پردازانی مانند جوزف نای و مایکل هورتن از اهمیتی ویژه در این مقاله برخوردار است.