مقاله عنوان فارسی: امام خمینی (ره) و ارتقاء جایگاه فقه حکومتی (عنوان عربی: الإمام الخمینی (ره) و ارتقاء مکانه الفقه الحکومی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در حکومت اسلامی از صفحه ۵۷ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: امام خمینی (ره) و ارتقاء جایگاه فقه حکومتی (عنوان عربی: الإمام الخمینی (ره) و ارتقاء مکانه الفقه الحکومی)
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: فقه
مقاله فقه حکومتی
مقاله فقه سیاسی
مقاله ولایت مطلقه فقیه
مقاله ولایت عامه فقیه
مقاله مصلحت
مقاله حسبه (کلیدواژه عربی: الفقه
مقاله الفقه الحکومی
مقاله الفقه السیاسی
مقاله ولایه الفقیه المطلقه
مقاله ولایه الفقیه العامه
مقاله المصلحه
مقاله الحسبه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ایزدهی سیدسجاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
فقه شیعه به عنوان میراث ماندگار فقهای پیشین، بر بستر مبانی و اصولی، تدوین شده که همواره پاسخگوی نیازهای جوامع بوده است و گرچه فقیهان در بسیاری از ادوار به جهت رعایت ضرورت های زمانه، پاسخگویی به امور دینی و مومنانه شریعتمداران را مورد عنایت قرار داده اند، لکن این به معنای اختصاص فقه به امور فردی مکلفان نبوده و مبانی و اصول ثابت فقه، مفید جایگاه حکومتی فقه در راستای اداره مطلوب جامعه به سوی سعادت مادی و معنوی است که از سوی برخی فقیهان نیز مد نظر قرار گرفته است. با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام سیاسی با محوریت فقه شیعه، بسیاری از ظرفیت های بالقوه و بالفعل فقه؛ مانند فقه حکومتی در سایه مبانی مکتب فقهی امام خمینی۱، به رشد و توسعه مناسبی، دست یافت.
امام خمینی با «نگرشی فراشمول به فقه»، «احتساب حکومت به عنوان فلسفه عملی فقه»، «ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه» و «تاکید بر مولفه هایی، مانند مصلحت، زمان و مکان، حکم حکومتی»، گستره ای از اختیارات که مفید اداره مطلوب دینی و دنیوی جامعه بوده و مفید کارآمدی نظام دینی در اداره مطلوب جامعه است را برای فقیه در عصر غیبت، اثبات کرده و عملا ضمن استحکام بخشیدن جایگاه فقه حکومتی در فقه شیعه، آن را توسعه داده است.