مقاله عنوان فارسی: امامت الهی از نظر امیرمومنان (ع) (عنوان عربی: الإمامه الإلهیه من وجهه نظر أمیرالمؤمنین) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در معارف عقلی از صفحه ۸۳ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: امامت الهی از نظر امیرمومنان (ع) (عنوان عربی: الإمامه الإلهیه من وجهه نظر أمیرالمؤمنین)
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: امام علی (ع)
مقاله امامت (سیاسی
مقاله دینی
مقاله تکوینی)
مقاله امامت الهی
مقاله نصب الهی امام (ع) (کلیدواژه عربی: الإمام علی
مقاله الإمامه (السیاسیه
مقاله الدینیه
مقاله التکوینیه)
مقاله الإمامه الإلهیه
مقاله التنصیب الإلهی للإمام)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیداحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
این تحقیق در پی یافتن دیدگاه امیرمومنان (ع) درباره الهی بودن یا مردمی بودن مقام امامت است. برخی معتقدند دیدگاه کنونی شیعه که امام را فرد منصوب از سوی خدا می داند، حتی به استناد منابع شیعی، ارتباطی با دیدگاه امام علی (ع) ندارد؛ این افراد در پی اثبات این مطلب هستند که امیرمومنان (ع) اعتقادی به الهی بودن امامت خویش نداشته و به خصوص حاکمیت و امامت سیاسی را وابسته به رأی و نظر مردم می دانسته است. ایشان برای تبیین این امر به برخی رفتارها و سخنان آن حضرت که گاه در منابع شیعی نقل شده است، استناد می کنند.
مقاله پیش رو، با بررسی منابع روایی عموما شیعی بر آن است که امیرمومنان (ع) خود و سایر امامان معصوم (ع) را منصوب از سوی خداوند برای هدایت و رهبری سیاسی و دینی جامعه می داند. افزون بر این، معتقد است خداوند ایشان را از نظر آفرینش و تکوین به عنوان واسطه نزول نعمت ها قرار داده است.