مقاله عنوان فارسی: الگوی مطلوب سرگرمی در یک رسانه دینی (با تاکید بر رسانه ملی) (عنوان عربی: الأنموذج الأمثل للتسلیه فی وسائل الإعلام الدینیه (فی رحاب وسائل الإعلام الوطنیه)) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در معرفت فرهنگی اجتماعی از صفحه ۷۳ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: الگوی مطلوب سرگرمی در یک رسانه دینی (با تاکید بر رسانه ملی) (عنوان عربی: الأنموذج الأمثل للتسلیه فی وسائل الإعلام الدینیه (فی رحاب وسائل الإعلام الوطنیه))
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: سرگرمی
مقاله رسانه
مقاله تلویزیون
مقاله اسلام
مقاله الگو
مقاله هنجار (کلیدواژه عربی: التسلیه
مقاله وسائل الإعلام
مقاله التلفزیون
مقاله الإسلام
مقاله الأنموذج
مقاله السلوک)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شرف الدین سیدحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
رسانه جمعی به عنوان یک نهاد، سازمان و یک کنشگر فعال فرهنگی اجتماعی، در اصل موجودیت و هویت یابی سازمانی و نیز در مقام نقش آفرینی و ایفای کارکردهای محول و محقق، لاجرم از دو نظام الگویی تاثیر می پذیرد: الگوی ساختی یا الگوی هنجاری معطوف به ساختار، و الگوی کارکردی یا الگوی هنجاری معطوف به حوزه عمل. رسانه ملی نیز به عنوان یک رسانه دینی، خلق برنامه های دارای جهت گیری دینی، از این قاعده عام مستثنی نیست. این نوشتار در صدد است با الهام از منابع اصیل اسلامی، به عنوان تنها مرجع و الگوی هنجاری معتبر، برای هدایت نظری و عملی نهادهای اجتماعی کشور، قواعد رفتاری و منطق عملی رسانه ملی در ایفای کارکردهای حرفه ای عموما، و کارکرد سرگرمی به عنوان برجسته ترین کارکرد این رسانه، خصوصا، در قالب طرح مجموعه ای از اصول راهبردی و خطوط راهبری عملی به مثابه بنیادهای هنجاری هدایت گر رسانه در تامین این مهم بدست دهد.