مقاله عنوان فارسی: الگوی شخصیتی مرد در فرهنگ اسلامی ایرانی و انعکاس آن در سینما (تحلیل موردی: فیلم سینمایی واکنش پنجم) (عنوان عربی: الأنموذج الشخصی للرجل فی الثقافه الإسلامیه الإیرانیه، وانعکاسها فی السینما (تحلیل مقطعی لفلم «الرد الخامس» السینمائی)) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در معرفت فرهنگی اجتماعی از صفحه ۸۱ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: الگوی شخصیتی مرد در فرهنگ اسلامی ایرانی و انعکاس آن در سینما (تحلیل موردی: فیلم سینمایی واکنش پنجم) (عنوان عربی: الأنموذج الشخصی للرجل فی الثقافه الإسلامیه الإیرانیه، وانعکاسها فی السینما (تحلیل مقطعی لفلم «الرد الخامس» السینمائی))
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: شخصیت مرد
مقاله فرهنگ اسلامی ایرانی
مقاله شعر
مقاله سینما (کلیدواژه عربی: شخصیه الرجل
مقاله الثقافه الإسلامیه الإیرانیه
مقاله الشعر
مقاله السینما)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شرف الدین سیدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلی رفیع الدین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
یکی از بهترین شاخص ها در ارزیابی عملکرد فرهنگی یک نظام، الگوهایی است که هر نظام یا فرهنگ از طریق تولیدات و محصولات فرهنگی، مثل فیلم های سینمایی ارائه می دهد. از مهم ترین الگوهایی که سینمای ایران می تواند به جامعه اسلامی ارائه دهد، الگوی شخصیتی مرد و زن مسلمان است. انتظار این است که سینما با واقع بینی و شناخت برگرفته از فرهنگ اسلامی، به ارائه الگوی مناسب از شخصیت مرد یا زن بپردازد.هدف از این نوشتار، بررسی شخصیت مرد در فرهنگ اسلامی ایرانی و تطبیق آن با فیلم سینمایی «واکنش پنجم» می باشد. بعد اسلامی این فرهنگ، از متون دینی، و بعد ایرانی آن از بررسی اشعار سعدی به دست آمده است. همچنین برای نمونه، فیلم سینمایی «واکنش پنجم» با روش تحلیل روایت و تحلیل رمزگان جان فیسک، تجزیه و تحلیل شده است. حاصل اینکه ویژگی های ارائه شده در این فیلم برای شخصیت مرد، نه تنها با فرهنگ اسلامی تطبیق ندارد، بلکه غالبا برخلاف آن است.