مقاله عنوان فارسی: الگوسازی برای امنیت منطقه ای خلیج فارس با محوریت جمهوری اسلامی ایران (عنوان عربی: بناء نماذج للأمن القومی فی الخلیج الفارسی علی محوریه دور الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در آفاق امنیت از صفحه ۲۵ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: الگوسازی برای امنیت منطقه ای خلیج فارس با محوریت جمهوری اسلامی ایران (عنوان عربی: بناء نماذج للأمن القومی فی الخلیج الفارسی علی محوریه دور الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه)
این مقاله دارای ۵۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: منطقه گرایی
مقاله سازه انگاری
مقاله انتخاب عقلانی
مقاله هویت جمعی
مقاله سرمایه اجتماعی
مقاله نهادهای منطق های
مقاله جامعه امنیتی کثرت گرا
مقاله همگرایی و انسجام اسلامی
مقاله خلیج فارس
مقاله ایران (کلیدواژه عربی: الإقلیمیه
مقاله نزعه البنائیه
مقاله الإختیار العقلی
مقاله الهویه الشامله
مقاله رأس مال الإجتماعی
مقاله المؤسسات الإقلیمیه
مقاله المجتمع الأمنی التعددی
مقاله التقارب و الإنسجام الإسلامی)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ماه پیشانیان مهسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
با فروپاشی نظام دوقطبی، مسائل منطقه ای که عمدتا تحت تاثیر روابط آمریکا و شوروی بودند، از اهمیت و ارزشی ویژه برخوردار شدند. با گذار از این نظام تقریبا متصلب، کشورهای جهان امکان یافتند نقش فعال تری به خصوص در سطح منطقه ای ایفا کنند. از آنجا که تئوری های مختلف روابط بین الملل بر جنبه هایی گوناگون از منطقه گرایی تاکید دارند، این مساله هنوز نواقصی دارد که باید برطرف شود. علاوه بر این، معیارهایی متعدد مانند هم جواری جغرافیایی، وجود مرکزی مالی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و مذهبی، نهادهای منطقه ای و تعامل زیاد اقتصادی برای تعریف این اصطلاح به کار رفته است که خود بر پیچیدگی های مرتبط با منطقه گرایی می افزاید. از سوی دیگر، به رغم تجارب نسبتا موفق همگرایی منطقه ای در برخی مناطق جهان از جمله اروپا و آسیای جنوب شرقی، منطقه خلیج فارس یک استثنا در این زمینه محسوب می شود و تلاش ها در این منطقه برای پیشبرد همگرایی منطقه ای موفقیت آمیز نبوده است. هم چنین به اعتقاد بسیاری ناظران، چشم انداز روشنی در این مورد وجود ندارد.
در مقاله حاضر پس از بررسی تئوری های مختلف در مورد منطقه گرایی، با ترکیب تئوری سازه انگاری و انتخاب عقلایی، منطقه گرایی در خلیج فارس تحلیل و الگویی مطلوب برای این منطقه بر مبنای الگوی جامعه امنیتی کثرت گرا ارائه می شود. هم چنین ضمن بررسی چالش های موجود سر راه تشکیل چنین جامعه امنیتی کثرت گرا در خلیج فارس راهکارهای مقابله با این چالش ها مورد بررسی قرار می گیرد.