مقاله عنوان فارسی: الهیات سلبی، سیر تاریخی و بررسی دیدگاه ها (عنوان عربی: سیر تأریخی و دراسه آراء فی الإلهیات السلبیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در معرفت کلامی از صفحه ۸۹ تا ۱۱۳ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: الهیات سلبی، سیر تاریخی و بررسی دیدگاه ها (عنوان عربی: سیر تأریخی و دراسه آراء فی الإلهیات السلبیه)
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: الهیات
مقاله الهیات ایجابی
مقاله الهیات سلبی
مقاله صفات سلبی
مقاله تعطیل (کلیدواژه عربی: الإلهیات الإیجابیه
مقاله الإلهیات السلبیه
مقاله الصفات السلبیه
مقاله التعطیل)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علی خانی اسماعیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
در باب امکان سخن گفتن از امر متعال یا خداوند به زبان عادی بشری، با دو گونه الهیات مواجهیم: الهیات ایجابی و الهیات سلبی. پیروان الهیات ایجابی بر این باورند که درباره اوصاف و افعال خداوند، با همین زبان بشری سخن می گوییم. طرف داران الهیات سلبی معتقدند که تنها به شیوه سلبی می توان درباره افعال و صفات خداوند سخن گفت، اینکه خداوند چه چیزی نیست، نه اینکه چه چیزی است. الهیات سلبی، در طول تاریخ اندیشه، از پیروان بسیاری برخوردار بوده و از یونان باستان تا امروز تداوم داشته است.
این نوشتار به سیر تاریخی الهیات سلبی پرداخته و در ادامه به نقد و بررسی دیدگاه ها در این زمینه خواهد پرداخت. هدف این نوشتار، ارائه راه اعتدال میان ایجاب محض و غلتیدن در ورطه شرک و تشبیه، سلب محض، تعطیل عقل از شناخت خداوند، و لاادری گری است.