مقاله عنوان فارسی: اقدامات جبرانی، نقد و بررسی دلایل موافقان و مخالفان (عنوان عربی: الاجراءات التعویضیه، عرض و نقد لأدله المؤیدین والمعارضین) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش نامه اخلاق از صفحه ۹۷ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: اقدامات جبرانی، نقد و بررسی دلایل موافقان و مخالفان (عنوان عربی: الاجراءات التعویضیه، عرض و نقد لأدله المؤیدین والمعارضین)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: اخلاق کاربردی
مقاله ظلم
مقاله تبعیض
مقاله اقدامات جبرانی
مقاله عدالت
مقاله محرومیت نسبی (کلیدواژه عربی: الأخلاق العملیه
مقاله الظلم
مقاله التمییز
مقاله الاجراءات التعویضیه
مقاله العداله
مقاله المحرومیه النسبیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جاهد محسن
جناب آقای / سرکار خانم: کاوندی سحر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
اقدامات جبرانی، تبعیض مثبت یا تبعیض معکوس واژگانی است که امروزه در اخلاق کاربردی برای مجموعه ای از اقدامات و امتیازاتی به کار می روند که به منظور جبران ظلم ها و تبعیض های تاریخی که بر گروه ها و طبقاتی از جامعه تحمیل گشته، برنامه ریزی شده است. ظلم ها و تبعیض های مذکور می تواند عامدانه یا سهوا و یا از روی غفلت اعمال شده باشد. این اقدامات و امتیازات در ابتدا برای سیاه پوستان و زنان در نظر گرفته شد، اما درباره هر گروه و طبقه دیگر جامعه که مورد ظلم و تبعیض واقع شده اند نیز به اجرا گذاشته می شود. شکل هایی از اقدامات جبرانی در ایران نیز اعمال شده، از جمله واگذاری سهام عدالت و اختصاص سهمیه برای پذیرش دانشجویان مناطق محروم. موافقان این اقدامات استدلال های خود را در دو دسته عمده سامان داده اند: استدلال های گذشته نگر و استدلال های آینده نگر.این نوشتار پس از طرح استدلال های مذکور و گزارش نقد های مخالفان، به بررسی و ارزیابی دلایل دو طرف پرداخته است. نگارندگان استدلالی را با استفاده از نظریه های محرومیت نسبی که در علوم سیاسی مطرح است به نفع اقدامات جبرانی طرح کرده اند که به نظر می آید در کنار دیگر استدلال های موافقان اقدامات جبرانی، این موضع را تقویت می کند. استدلال مذکور از نوع استدلال های آینده نگر است.