مقاله عنوان فارسی: اعراض از ملک از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه (عنوان عربی: الإعراض عن التملک من وجهه نظر فقه الإمامیه و الحقوق الموضوعه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) از صفحه ۷۳ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: اعراض از ملک از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه (عنوان عربی: الإعراض عن التملک من وجهه نظر فقه الإمامیه و الحقوق الموضوعه)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: مالکیت
مقاله اعراض از ملک
مقاله قاعده اعراض
مقاله حیازت مباحات (کلیدواژه عربی: المالکیه
مقاله الإعراض عن التملک
مقاله قاعده الإعراض
مقاله حیازه المباحات)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده رهنی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ستایش مهر شکوفه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
یکی از قواعد مسلم فقه اسلام قاعده سلطنت است که بیان کننده سلطنت و تسلط مالک نسبت به اموالش است. لیکن در مواردی مالک، بخاطر یاس و ناامیدی از رسیدن به مالش، یا بدون این عامل از آن اعراض می کند و شخص دیگری را نیز مالک قرار نمی دهد. در آن صورت این سوال مطرح می شود که آیا با اعراض، مال از مالکیت مالک خارج می شود یا خیر؟ و آیا فرد دیگری می تواند آن را تملک کند؟ صرف اعراض از مال موجب خروج آن مال از مالکیت مالک نمی شود، لیکن اگر در معرض تلف قرار گیرد و شخصی غیر از مالک آن را تملک و از تلف آن جلوگیری نماید، مالک خواهد شد، در واقع در این حالت، اعراض کننده، مالکیتش را از دست داده، آن مال را به منزله اموال مباح قرار داده، امکان تملک را برای دیگران آزاد گذاشته است و افراد دیگر می توانند با حیازت آن مال را تملک کنند.