مقاله عنوان فارسی: اعتبارسنجی تاریخ از منظر علامه طباطبائی در تفسیر المیزان (عنوان عربی: تقییم التأریخ برؤیه العلامه محمد حسین الطباطبائی فی تفسیر المیزان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در تاریخ در آینه پژوهش از صفحه ۲۷ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: اعتبارسنجی تاریخ از منظر علامه طباطبائی در تفسیر المیزان (عنوان عربی: تقییم التأریخ برؤیه العلامه محمد حسین الطباطبائی فی تفسیر المیزان)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: اعتبارسنجی تاریخ
مقاله سودمندی تاریخ
مقاله فایده تاریخ
مقاله اعتبار تاریخ و معنای تاریخ (کلیدواژه عربی: معیار اعتبار التأریخ
مقاله فائده التأریخ
مقاله مدی اعتبار التأریخ
مقاله معنی التأریخ)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدیان دلاویز حسن
جناب آقای / سرکار خانم: الویری محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
دقت و بررسی در عبارت های علامه طباطبائی در المیزان، نشانه آن است که تاریخ از نظر وی مهم بوده و ضرورت و فایده داشته و فی حد ذاته معتبر است. البته در صورت تضاد گزاره های تاریخی با آیات تاریخی قرآن، اعتبار گزاره های تاریخی از بین می رود. علامه طباطبائی، تاریخ را از منظری خاص نگریسته و آن را به معنای شناخت حوادث و علت و زمان پدید آمدن حوادث توصیف می کند و همین طور آن را به دو قسم نقلی و زمینی تقسیم می نماید. ایشان بر این باور است که به وسیله تاریخ می توان پاسخ بسیاری از شبهه ها و سوا ل های مربوط را ارائه کرد. همچنین ایشان برای حوادث تاریخی که در اصل وقوع آنها اختلاف وجود ندارد، عنوان «مسلمات تاریخی» را به کار برده است. ایشان هدف از یادآوری حوادث تاریخی را در قرآن، عبرتاموزی و هدایت بشر می داند. علامه طباطبائی برای تاریخ، عوامل فساد در نظر می گیرد و خطر آن را برای مورخ یادآور شده و توجه نمودن به آن را در مقام تجزیه و تحلیل گزاره های تاریخی خواستار می شود.