مقاله عنوان فارسی: اصل «حاکمیت قانون» در نظام قضایی ایران (عنوان عربی: أصل «سیاده القانون» فی نظام إیران القضائی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در حکومت اسلامی از صفحه ۹۱ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: اصل «حاکمیت قانون» در نظام قضایی ایران (عنوان عربی: أصل «سیاده القانون» فی نظام إیران القضائی)
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: حاکمیت قانون
مقاله دولت حقوقی
مقاله نظام قضایی
مقاله قانون اساسی
مقاله قوانین کیفری (کلیدواژه عربی: سیاده القانون
مقاله الحکومه القانونیه
مقاله النظام القضائی
مقاله الدستور
مقاله القوانین الجنائیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محسنی فرید
جناب آقای / سرکار خانم: فرج پوراصل مرندی علی اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
اصل «حاکمیت قانون» و یا به تعبیری «اصل حاکمیت حقوق»، یکی از مهم ترین شاخصه های زمامداری، اعمال حاکمیت و نیز حکمرانی خوب در دوران معاصر، محسوب می شود. نوشتار حاضر، با بررسی این مفهوم در چارچوب تالیفات و پژوهش های غربی و ارائه برداشت های متفاوت نزد حقوقدانان نظام «رمی ژرمنی» و «کامن لا» یا «نظام عرفی»، سعی بر تبیین مفهوم بومی آن در حقوق عمومی و نیز نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران دارد. بدین منظور با تمرکز بر اصول قانون اساسی و مواد مختلف قوانین کیفری، تلاش گردیده ضمن مشخص نمودن اهمیت این اصل، ابعاد گوناگون و ضمانت اجراهای نقض آن مورد بررسی قرار گیرد.